Večletni program dela Alpske konference 2017-2022 - Prednostne naloge

Letak

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.