Sklepi IX. Alpske konference

Zapisnik sklepov

 • Priloga 1: Poročilo predsedstva Odbora za preverjanje - dokument IX/5 
 • Priloga 2: Poročilo o delu Stalnega odbora med VIII. in IX. Alpsko konferenco - dokument IX/6 
 • Priloga 3: Deklaracija o spremembi podnebja - dokument IX/7/1 
 • Priloga 4: Poročilo o delu platforme "Naravne nevarnosti" v letih 2005/2006 - dokument IX/8/1 
 • Priloga 5: Dolgoročni program dela platforme "Naravne nevarnosti" za obdobje 2007-2010 - dokument IX/8/2 
 • Priloga 6: Poročilo o rezultatih mednarodne konference "The Water Balance of the Alps" 28. in 29. septembra 2006 v Innsbrucku - dokument IX/9/1 
 • Priloga 7: Poročilo o raziskovalni agendi - dokument IX/10 
 • Priloga 8: Deklaracija "Prebivalstvo in kultura" - dokument IX/11/1 
 • Priloga 9: Poročilo prvega mladinskega parlamenta k Alpski konvenciji - dokument IX/12 
 • Priloga 10: Poročilo Delovne skupine "Promet" v letih 2005/2006 - dokument IX/13 
 • Priloga 11: Mandat Delovne skupine "Promet" za leti 2007 in 2008 - dokument IX/13/3 
 • Priloga 12: Poročilo o Evropski strokovni konferenci "Okolju prijazno potovati v Evropi. Izzivi in inovacije za okolje, promet in turizem" - dokument IX/13/4 
 • Priloga 13: Poročilo Stalnega sekretariata o napredku kot prvi prispevek k Poročilu o stanju Alp za področje prometa in mobilnosti - dokument IX/14 
 • Priloga 14: Poročilo o napredku v zvezi z mednarodnimi partnerstvi med gorskimi območji - dokument IX/15 
 • Priloga 15: Memorandum of Understanding o sodelovanju med Karpatsko in Alpsko konvencijo - dokument IX/15/2 
 • Priloga 16: Poročilo Stalnega odbora o napredku na področju izvajanja postopka pregleda smučišč - dokument IX/16 
 • Priloga 17: Sestava Platforme "Ekološko omrežje" - dokument IX/17/2 
 • Priloga 18: Mandat Platforme "Ekološko omrežje" - dokument IX/17/3 
 • Priloga 19: Poročilo o delu Mreže zavarovanih območij v Alpah v letih 2005/2006 - dokument IX/18 
 • Priloga 20: Poročilo o delu Stalnega sekretariata Alpske konvencije v letih 2005/2006 - dokument IX/20 
 • Priloga 21: Poročilo o dvoletnem proračunu Stalnega sekretariata za leti 2007 in 2008 ter napoved za leti 2009 in 2010 - dokument IX/21 
 • Priloga 22: Stališče Italije k TDR 23 "Razno" - dokument IX/23bis
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.