Sklepi XII. Alpske konference

Zapisnik sklepov

  • Priloga 1: Mehanizem za preverjanje upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov (postopek preverjanja) - dokument ACXII/A1
  • Priloga 2: Poročilo Odbora za preverjanje za XI. Alpsko konferenco o stanju glede upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov - dokument AC11/A1/1
  • Priloga 3: Poročilo o napredku večletnega programa dela (MAP/SAP) - dokument ACXII/A7
  • Priloga 4: Poročilo o delu predsedstva, Stalnega sekretariata in opazovalk 2011-2012 - dokument ACXII/B1
  • Priloga 5: Poročilo o področju podnebje in energija - dokument ACXII/B4
  • Priloga 6: Četrto poročilo o stanju Alp “trajnostni turizem v Alpah” - Poročilo o napredku - dokument ACXII/B5
  • Priloga 7: Prispevek Alpske konvencije k procesu oblikovanja makroregionalne strategije za Alpe - dokument ACXII/B6/1
  • Priloga 8: Poročilo o glavnih ciljih in prednostnih nalogah italijanskega predsedstva Alpski konvenciji 2013-2014 - dokument ACXII/B7
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.