Sklepi in priloge sklepom XVII. Alpske konference

Zapisnik sklepov

Priloga 1: Poročilo predsedstva o Zavezništvu Simplon – Dokument ACXVII/B0
Priloga 2: Poročilo o aktivnostih Stalnega odbora in njenega predsedstva 2021–2022 – Dokument ACXVII/A1
Priloga 3: Poročilo Odbora za preverjanje za XVII. Alpsko konferenco o stanju upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov – Dokument ACXVII/A2/1
Priloga 4: Novi mehanizem za preverjanje upoštevanja Alpske konvencije – Dokument ACXVII/A2/2
Priloga 5: Vprašalnik, ki služi kot podlaga za periodična poročila pogodbenic o stanju upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov – Dokument ACXVII/A2/3
Priloga 6: Poročilo o aktivnostih Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost za obdobje med XVI. in XVII. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVII/A3/1
Priloga 7: Poročilo o aktivnostih Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje za obdobje med XVI. in XVII. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVII/A3/2
Priloga 8: Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba – WISO za obdobje med XVI. in XVII. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVII/A3/3
Priloga 9: Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo – MAMF za obdobje med XVI. in XVII. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVII/A3/4
Priloga 10: Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Varstvo tal za obdobje med XVI. in XVII. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVII/A3/5
Priloga 11: Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Naravne nesreče – PLANALP za obdobje med XVI. in XVII. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVII/A3/6
Priloga 12: Poročilo o aktivnostih Delovne skupina Urejanje prostora in trajnostni razvoj za obdobje med XVI. in XVII. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVII/A3/7
Priloga 13: Poročilo o aktivnostih Delovne skupine Promet za obdobje med XVI. in XVII. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVII/A3/8
Priloga 14: Poročilo o aktivnostih ad-hoc delovne skupine za pripravo devetega Poročila o stanju Alp za obdobje med XVI. in XVII. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVII/A3/9
Priloga 15: Poročilo o aktivnostih ad hoc delovna skupina za pripravo za pripravo Večletnega programa dela Alpske konference (VPD/MAP) 2023-2030 za obdobje med XVI. in XVII. Alpsko konferenco (EN) – Dokument ACXVII/A3/10
Priolga 16: Mandati posvetovalnih odborov in delovnih skupin za obdobje 2023–2024 – Dokument ACXVII/A3/11
Priloga 17: Poročilo o aktivnostih Stalnega sekretariata 1. 9. 2020–15. 9. 2022 (EN) – Dokument ACXVII/A4a/1
Priloga 18: Poročilo Stalnega sekretariata o spremembi njegovega statuta – Dokument ACXVII/A4b
Priloga 19: Predlog spremembe Statuta Stalnega sekretariata – Dokument ACXVII/A4b/3
Priloga 20: Večletni program dela Alpske konference (VPD/MAP) za obdobje 2023–2030 – Dokument ACXVII/A5/1
Priloga 21: Mandat ad-hoc Delovne skupine za pripravo desetega Poročila o stanju Alp temo »Kakovost življenja« – Dokument ACXVII/A6/1
Priloga 22: Deveto Poročilo o stanju Alp (EN) – Dokument ACXVII/B2/1
Priloga 23: Program predsedstva Slovenije za obdobje do XVIII. Alpske konference – Dokument ACXVII/B3

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.