Sklepi X. Alpske konference

Zapisnik sklepov 

 • Priloga 1: Deklaracija opazovalcev o prihodnosti Alpske konvencije (EN) 
 • Priloga 2: Poročilo o vmesnem pregledu Večletnega programa dela Alpske konference 2005-2010 - dokument PC40/5 
 • Priloga 3: Zaključna bilanca Stalnega sekretariata za obdobje 2007/2008 - dokument AC X/A2 
 • Priloga 4: Proračun Stalnega sekretariata za obdobje 2009/2010 - dokument AC X/A2/3 
 • Priloga 5: Finančni in računovodski pravilnik Stalnega sekretariata - dokument AC X/A3/2 
 • Priloga 6: Poročilo o aktivnostih Mreže zavarovanih območij v Alpah za obdobje 2007/2008 - dokument AC X/A5 
 • Priloga 7: Program dela Mreže zavarovanih območij v Alpah za obdobje 2009/2010 - dokument AC X/A5/2 
 • Priloga 8: Zaključni račun za obdobje 2007/2008 ter proračun 2009/2010 Task Force Zavarovana območja - dokument AC X/A5/3 
 • Priloga 9: Mandat Platforme "Veliki plenilci" - dokument AC X/A6 
 • Priloga 10: Poročilo o SOIA/ABIS - dokument PC40/9 
 • Priloga 11: Poročilo o Mednarodnih gorskih partnerstvih - dokument PC40/11 
 • Priloga 12: Poročilo Odbora za preverjanje o stanju glede upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov - dokument AC X/B2/1 
 • Priloga 13: Priporočila Odbora za preverjanje - dokument AC X/B2/2 
 • Priloga 14: Standardizirana struktura za preverjanje Deklaracije "Prebivalstvo in kultura“ - dokument AC X/B2/3 
 • Priloga 15: Mandat DS "Promet" - dokument PC40/13/1 
 • Priloga 16: Poročilo DS "UNESCO Svetovna dediščina" - dokument PC40/14 
 • Priloga 17: Priporočila DS "UNESCO Svetovna dediščina" - dokument PC40/14/4 
 • Priloga 18: Dokumentacija DS "UNESCO Svetovna dediščina" - dokument PC40/14/1-3 
 • Priloga 19: Poročilo Platforme "Ekološko omrežje" - dokument PC40/15 
 • Priloga 20: Poročilo o dejavnostih Platforme "Naravne nevarnosti" za obdobje 2007/2008 - dokument PC38/9/1 
 • Priloga 21: Hotspot - dokumenti Platforme "Naravne nevarnosti" - dokument PC38/9/2 
 • Priloga 22: Priporočila za lokalno raven Platforme "Naravne nevarnosti" - dokument PC38/9/3 
 • Priloga 23: Poročilo o izvajanju Deklaracije "Prebivalstvo in kultura" - dokument AC X/B4 
 • Priloga 24: Poročilo o stanju Alp "Voda in upravljanje z vodnimi viri" 
 • Priloga 25: Poročilo o ustanovitvi Platforme za upravljanje voda v Alpah - dokument PC40/12a bis 
 • Priloga 26: Sestav Platforme za upravljanje voda v Alpah - dokument PC40/12a bis/1 
 • Priloga 27: Mandat Platforme za upravljanje voda v Alpah - dokument PC40/12a bis/2 
 • Priloga 28: Akcijski načrt o klimatskih spremembah v Alpah - dokument AC X/B6
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.