Sklepi XI. Alpske konference

Zapisnik sklepov

 • Priloga 1: Poročilo Odbora za preverjanje o stanju glede upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov - dokument AC11/A1/1 
 • Priloga 2: Priporočila Odbora za preverjanje, ki jih je X. Alpska konferenca naslovila na pogodbenice - dokument AC11/A1/2 
 • Priloga 3: Elementi za spremembe postopka preverjanja - dokument AC11/A1/3 
 • Priloga 4: Poročilo Odbora za preverjanje o izvajanju Deklaracije "Prebivalstvo in kultura“, sprejete na IX. Alpski konferenci - dokument AC11/A1/4 
 • Priloga 5: Program dela Mreže zavarovanih območij v Alpah za obdobje 2011-2012 - dokument AC11/A2 
 • Priloga 6: Poročilo Stalnega sekretariata o nadaljnjem razvoju mednarodnih gorskih partnerstev Alpske konvencije - dokument AC11/A4 
 • Priloga 7: Mandat Delovne skupine “Promet” - dokument AC11/A5/1 
 • Priloga 8: Poročilo Delovne skupine za Unescovo svetovno dedišcino - dokument PC45/B8 
 • Priloga 9: Gradivo Delovne skupine za Unescovo svetovno dediščino - dokumenti PC45/B8/1-7 
 • Priloga 10: Poročilo Delovne skupine “Demografija in zaposlovanje” - dokument AC11/A7/1 
 • Priloga 11: Poročilo o dejavnostih Platforme "Ekološko omrežje" za obdobje 2009/2011 - dokument AC11/A8
 • Priloga 12: Poročilo o delu 2009-2010 Platforme “Naravne nesreče” (PLANALP) - dokument AC11/A9/1 
 • Priloga 13: Poročilo Platforme “Naravne nesreče” (PLANALP) o prilagajanju na podnebne spremembe - dokument AC11/A9/2 
 • Priloga 14: Poročilo Predsedstva o delovanju Alpske konvencije in njenih organov v letih 2009-2011 - dokument AC11/B1 
 • Priloga 15: Poročilo generalnega sekretarja - dokument PC45/B2 
 • Priloga 16: Deklaracija XI. Alpske konference - dokument AC11/B3/1 
 • Priloga 17: Večletni program Alpske konvencije za obdobje 2011-2016, temeljni dokument - dokument AC11/B4/1 
 • Priloga 18: Večletni program Alpske konvencije za obdobje 2011-2016, strateški akcijski načrt - dokument AC11/B4/2 
 • Priloga 19: Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za podnebje v Alpah - dokument AC11/B5 
 • Priloga 20: Poročilo o pripravi tretjega Poročila o stanju Alp - dokument AC11/B6a 
 • Priloga 21: Tretje Poročilo o stanju Alp “Trajnostni razvoj podeželja in inovacije” - dokumenta PC45/B6a/short/en/fin in PC45/B6a/long/en/fin 
 • Priloga 22: Poročilo o delu Platforme "Velike zveri in prostoživeči parkljarji” - dokument AC11/B7 
 • Priloga 23: Referenčni okvir Platforme "Velike zveri in prostoživeči parkljarji” - dokument AC11/B7/2 
 • Priloga 24: Dokumenti Platforme “Upravljanje voda v Alpah” - dokumenti AC11/B8/1AC11/B8/2/en in AC11/B8/3 
 • Priloga 25: Mandat Platforme “Upravljanje voda v Alpah” za obdobje 2011-2012 - dokument AC11/B8/4 
 • Priloga 26: Resolution on the Sustainable Development of the Dinaric Arc Region
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.