Sklepi XIII. Alpske konference

Zapisnik sklepov

 • Priloga 1: Izjava predsedstva Karpatske Konvencije in skupna izjava andskih držav - dokument ACXIII/3
 • Priloga 2: Poročilo Odbora za preverjanje za XIII. Alpsko konferenco - dokument XIII/A1
 • Priloga 3: Zapisnik 18. seje Odbora za preverjanje, dokument ImplAlp/2013/18/10/3 in delovni dokument CC18_05 - dokument AC13/A1/1
 • Priloga 4: Preglednica s težavami, pomanjkljivostmi, protislovji in primeri izvajanja na osnovi razpoložljivih podatkov - dokument AC13/A1/2
 • Priloga 5: Dodatna vprašanja v zvezi s 5., 6. in 18. členom protokola "Turizem" ter 1. odstavkom 12. člena protokola "Promet" - dokument AC13/A1/3
 • Priloga 6: Sklep v izredenem postopku "Piz Val Gronda", Dokument ImplAlp/2014/20/6a/3 - dokument AC13/A1/4
 • Priloga 7: Poročilo o aktivnostih Stalnega odbora in njenega predsedstva 2013-2014 - dokument XIII/A2
 • Priloga 8: Poročilo o aktivnostih Stalnega sekretariata - dokument XIII/A3
 • Priloga 9: Poročilo Delovne skupine "Promet" - dokument ACXIII/A4/1
 • Priloga 10: Poročilo Platforme PLANALP - dokument ACXIII/A4/2
 • Priloga 11: Poročilo Platforme za ekološko omrežje - dokument ACXIII/A4/3
 • Priloga 12: Poročilo Platforme za upravljanje voda v Alpah - dokument ACXIII/A4/4
 • Priloga 13: Poročilo Platforme "Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba" - dokument ACXIII/A4/5
 • Priloga 14: Poročilo Platforme "Hribovsko kmetijstvo" - dokument ACXIII/A4/6
 • Priloga 15: Poročilo Delovne skupine "Gorski gozd" - dokument ACXIII/A4/7
 • Priloga 16: Smernice za prilagajanje podnebnim spremembam na lokalni ravni v Alpah - dokument ACXIII/B1a/1
 • Priloga 17: Skupna alpska-karpatska izjava o prilagajanju podnebnim spremembam - dokument ACXIII/B1a/4
 • Priloga 18: Izjava o vrednosti alpskih gozdov - dokument ACXIII/B1a/5
 • Priloga 19: Poročilo Platforme za energijo - Dokument ACXIII/B1a/6
 • Priloga 20: Končna različica Petega poročila o stanju Alp - dokument ACXIII/B1b/1
 • Priloga 21: Poročilo skupine Task force predsedstva "Alpska digitalna agenda" z naslovom "The Alpine Digital Agenda" - dokument ACXIII/B1b/2
 • Priloga 22: Aktivnosti skupine Task force predsedstva "Nove generacije" - dokument ACXIII/B1b/3
 • Priloga 23: Poročilo skupine Task force predsedstva "Trajnostni turizem" z naslovom "Tourism in the Alps: Governing sustainability" - dokument ACXIII/B1c/1
 • Priloga 24: Mandat Platforme PLANALP za obdobje 2015-2016 - dokument ACXIII/B1d/2
 • Priloga 25: Mandat Platforme za ekološko omrežje za obdobje 2015-2016 - dokument ACXIII/B1d/3
 • Priloga 26: Mandat der Platforme za upravljanje voda v Alpah za obdobje 2015-2016 - dokument ACXIII/B1d/4
 • Priloga 27: Mandat Platforme "Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba" za obdobje 2015-2016 - dokument ACXIII/B1d/5
 • Priloga 28: Mandat Delovne skupine "Makro-regionalna strategija" za obdobje 2015-2016 - dokument ACXIII/B1d/6
 • Priloga 29: Mandat Platforme "Hribovsko kmetijstvo" za obdobje 2015-2016 - dokument ACXIII/B1d/7
 • Priloga 30: Mandat Delovne skupine "Gorski gozd" za obdobje 2015-2016 - dokument ACXIII/B1d/8
 • Priloga 31: Mandat Delovne skupine "Trajnostni turizem" za obdobje 2015-2016 - dokument ACXIII/B1d/9
 • Priloga 32: Poročilo Delovne skupine za UNESCO svetovno dediščino - dokument ACXIII/B1c/2
 • Priloga 33: Mandat Delovne skupine "Promet" za obdobje 2015-2016 - dokument ACXIII/B1d/1
 • Priloga 34: Mandat ad hoc Delovne skupine "Večletni program dela 2017-2022" - dokument ACXIII/B1e/1
 • Priloga 35: Predstavitev in program prireditve "Teden gora" na EXPO 2015 - dokument ACXIII/B3/1
 • Priloga 36: Program nemškega predsedstva 2015-2016 "Alpe – simbol evropske raznolikosti" - dokument ACXIII/B4b/1
 • Priloga 37: Mandat ad hoc ekspertne skupine za RSA 6 - dokument ACXIII/B4a
 • Priloga 38: Certifikat
 • Priloga 39: Skupna izjava Italije in Slovenije o sodelovanju na čezmejnem območju vodotoka Soče/Isonzo
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.