Sklepi XIV. Alpske konference

Zapisnik sklepov

 • Priloga 1: Poročilo o aktivnostih Stalnega odbora in njegovega predsedstva 2015-2016 - dokument ACXIV/A1
 • Priloga 2: Poročilo o aktivnostih Stalnega sekretariata 2015-2016 - dokument ACXIV/A2
 • Priloga 3: Poročilo Odbora za preverjanje za XIV. Alpsko konferenco - dokument ACXIV/A3
 • Priloga 4: Smernice za interpretacijo 3. odst. 6. čl. Protokola "Turizem" v luči njihovega usklajenega izvajanja v alpskem prostoru - Dokument ImplAlp/2016/24/6/2 - dokument ACXIV/A3/4
 • Priloga 5: Priporočila za ukrepanje za dosledno uporabo 1. odst. 11. čl. Protokola "Varstvo narave in urejanje krajine" v celotnem alpskem prostoru - dokument ImplAlp/2015/22/5a/4, dokument ACXIV/A3/3
 • Priloga 6: Končno poročilo o poglobljenem preverjanju teme "Turizem" - dokument ImplAlp/2016/24/7/1, dokument ACXIV/A3/1
 • Priloga 7: Poročilo Delovne skupine "Promet" - dokument ACXIV/A4/1
 • Priloga 8: Poročilo Platforme PLANALP - dokument ACXIV/A4/2
 • Priloga 9: Poročilo Platforme za ekološko omrežje - dokument ACXIV/A4/3/Rev.1
 • Priloga 10: Poročilo Platforme za upravljanje voda v Alpah - dokument ACXIV/A4/4/Rev.1
 • Priloga 11: Poročilo Platforme "Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba" - dokument ACXIV/A4/5
 • Priloga 12: Poročilo Platforme "Hribovsko kmetijstvo" - dokument ACXIV/A4/6
 • Priloga 13: Poročilo Delovne skupine "Gorski gozd" - dokument ACXIV/A4/7/Rev.1
 • Priloga 14: Poročilo Delovne skupine "Trajnostni turizem" - dokument ACXIV/A4/8
 • Priloga 15: Poročilo opazovalk Alpske konvencije - dokument ACXIV/A5/Rev.1
 • Priloga 16: Mandat Delovne skupine "Promet" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/1
 • Priloga 17: Mandat Platforme PLANALP za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/2
 • Priloga 18: Mandat Platforme za ekološko omrežje za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/3
 • Priloga 19: Mandat Platforme za upravljanje voda v Alpah za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/4
 • Priloga 20: Mandat Platforme "Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/5
 • Priloga 21: Mandat Delovne skupine "Makro-regionalna strategija" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/6
 • Priloga 22: Mandat Platforme "Hribovsko kmetijstvo" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/7
 • Priloga 23: Mandat Delovne skupine "Gorski gozd" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/8
 • Priloga 24: Mandat Delovne skupine "Trajnostni turizem" za obdobje 2017-2018 - dokument ACXIV/A6/9
 • Priloga 25: Poročilo o pravnih popravkih sekundarnih pravilnikov Alpske konvencije - dokument ACXIV/A7
 • Priloga 26: Končna različica 6. Poročila o stanju Alp - dokument ACXIV/A9/3/Rev.1
 • Priloga 27: Povzetek 6. Poročila o stanju Alp - dokument ACXIV/A9/2/Rev.1
 • Priloga 28: Poročilo o izvajanju sklepov konference COP 21 v okviru Alpske konvencije - dokument ACXIV/A10a/Rev.2
 • Priloga 29: Poročilo o varstvu podnebja na občinski ravni - dokument ACXIV/A10b
 • Priloga 30: Poročilo o varstvu podnebja in energetska učinkovitost v hotelirstvu in gostinstvu v alpskem prostoru - dokument ACXIV/A10c
 • Priloga 31: Poročilo o Konferenci o gradnji v Alpah 2016 - dokument ACXIV/A10d
 • Priloga 32: Poročilo o nadaljevanju arhitekturnega natečaja "Constructive Alps" - dokument ACXIV/A10e
 • Priloga 33: Poročilo o primerih dobre prakse za krajino in naravo sprejemljivih energetskih projektov v alpskem prostoru - dokument ACXIV/A10f
 • Priloga 34: Poročilo o napredku glede vizije "Obnovljive Alpe" - dokument ACXIV/A10g
 • Priloga 35: Poročilo o vzpostavitvi Virtualnega alpskega observatorija - dokument ACXIV/A10h/Rev.1
 • Priloga 36: Poročilo o aktivnostih izvajanja vsealpskega ekološkega omrežja - dokument ACXIV/A11
 • Priloga 37: Poročilo o izmenjavi izkušenj o Protokolu "Urejanje prostora in trajnostni razvoj" - dokument ACXIV/A12
 • Priloga 38: Izjava iz Murnaua o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah ministric in ministrov pristojnih za prostorsko načrtovanje - dokument ACXIV/A12/1
 • Priloga 39: Poročilo o izmenjavi izkušenj o Protokolu "Varstvo tal" - dokument ACXIV/A13
 • Priloga 40: Poročilo glede konference o hribovskem kmetijstvu - dokument ACXIV/A14
 • Priloga 41: Večletni program dela 2017-2022 - dokument ACXIV/B2/1/Rev.1
 • Priloga 42: Kažipot - Roadmap k Večletnemu programu dela 2017-2022 - dokument ACXIV/B2/2/Rev.1
 • Priloga 43: Program avstrijskega predsedstva 2017-2018 "Varujmo in koristimo" - dokument ACXIV/B4
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.