6

Čista voda in sanitarna ureditev

Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri

Podnebne spremembe, Gozdovi, Vodno gospodarstvo
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.