Francosko predsedovanje Alpski konvenciji

Besedilo francoskega predsedstva Alpski konvenciji (2019-2020)

4. aprila 2019 je Francija na zasedanju Alpske konference v Innsbrucku od Avstrije uradno prevzela predsedovanje Alpski konferenci.

Alpski konferenci je sprva predsedovala državna sekretarka Brune Poirson, nasledila pa jo je francoska ministrica za ekološki prehod, Barbara Pompili.

Program predsedovanja 2019–2020

Francija je pozivala k delu Alpske konvencije, ki bo imelo operativni učinek, kar bi dosegli z naslednjimi ukrepi:

  • Krepitev lastne odgovornosti Alpske konvencije s strani lokalnih skupnosti: temelji za to so bili že dobro uveljavljeni, vendar je bilo nujno, da se postopki sistematizirajo, da se prouči angažiranost lokalne ravni in razširijo dobre prakse.
  • Razvoj sinergij z Makroregionalno strategijo EU za alpsko regijo (EUSALP), ki deluje od leta 2016, kot pomembnim orodjem regionalne politike in teritorialnega sodelovanja. V kontekstu virtualnega formata srečanj se je predsedovanje zaključilo z delavnico s skupnim dialogom z mladimi o podnebnih izzivih, ki je bila organizirana preko spleta 10. decembra 2020 v sodelovanju z EUSALP-om, ki mu je leta 2020 ravno tako predsedovala Francija, ter AlpskimTednom.

Francosko predsedstvo je zastavilo svoje prioritete na podlagi sledečih izzivov:

  1. Kakovost zraka: ta tema, ki jo zajema tudi 2(c) člen Alpske konvencije, do tedaj še ni bila podrobneje obravnavana, kljub temu pa povzroča veliko zaskrbljenost v alpskih dolinah. To temo je bilo treba zato obravnavati prednostno z znanstvenega, okoljskega in političnega vidika. Na predlog Francije je bilo 8. Poročilo o stanju Alp (RSA 8) posvečeno kakovosti zraka.
  2. Voda kot vir in kot življenjski prostor je bila tema konference, ki je potekala v Annecyju februarja 2020. Ta dogodek predsedstva je predstavljal priložnost za konkretno sodelovanje s teritorialnimi skupnostmi, program pa je temeljil na dveh velikih izzivih: (1) voda kot vir ter prilagajanje podnebnim spremembam v alpskem prostoru, (2) ponovna fizična vzpostavitev vodotokov, reke kot bistveni element alpskega prostora. Poročilo konference lahko najdete tukaj. Temelječ na rezultatih konference in dela nekdanje platforme Alpske konvencije za upravljanje voda v Alpah je XVI. Alpska konferenca sprejela Deklaracijo o celostnemu in trajnostnemu upravljanju voda v Alpah, ki bo nadalje usmerjala delo na tem področju.
  3. Biotska raznovrstnost je ključna tema za Francijo, zato ji je želela zagotoviti prednostno obravnavo, kot to velja za podnebje. V sodelovanju z ALPARC-om in UNEP-om je predsedstvo organiziralo »Dan biotske raznovrstnosti gora«. Ta globalni dogodek je posredoval sporočila Deklaracije o varstvu biotske raznovrstnosti gora in njena promocija na mednarodni ravni, ki jo je sprejela XVI. Alpska konferenca. Njen cilj je krepitev obravnave izzivov biotske raznovrstnosti gora predvsem v procesu IUCN in Konvencije o biološki raznovrstnosti. Dogodek je bil sprva načrtovan za leto 2020, vendar je moral biti prestavljen in se je odvil 13. januarja 2021, torej v kratkem po zaključku francoskega predsedovanja.
  4. Trajnostnemu turizmu je bila posvečena posebna pozornost, saj lahko izdatno prispeva k zgoraj navedenim temam. Francija se je tako odločila delati na področju alpskih turističnih destinacij s predlogom zasnove konkretnega orodja, ki bo destinacijam v podporo pri izboljšavi njihovih praks in jim bo omogočalo prehod na bolj trajnostne aktivnosti. Poleg tega se je tematika seveda povezovala s trenutno gospodarsko situacijo, okrevanjem in metodologijo. Kot rezultat te aktivnosti je bil jeseni 2021 objavljen priročnik.
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.