Podnebno ukrepanje v Alpah v ospredju na 74. seji stalnega odbora

Vrhunec 74. seje Stalnega odbor Alpske konference, ki je potekala 9. marca, je bila razprava o podnebnem ukrepanju v Alpah. Po informacijah švicarskega predsedstva o njihovem programu in prednostnih področjih, so Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, Nemčija, Švica ter opazovalki Povezanost v Alpah in Alpsko mesto leta predstavili nekatere projekte, ki so trenutno v teku na področju podnebnega ukrepanja.

Podnebje je rdeča nit švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji 2021–2022. Izvajanje načrta v petih točkah s konkretnimi podnebnimi projekti in pobudami je v središču programa predsedovanja.

Podnebne aktivnosti Alpske konvencije usmerja Posvetovalni odbor za alpsko podnebje (ACB), alpska platforma za strokovne razprave in izmenjave o blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje v Alpah. Na seji Stalnega odbora je predsedujoči ACB-ju predstavil trenutno delo skupine, prednostne nalog ter sodelovanje z drugimi tematskimi delovnimi telesi Alpske konvencije.

Švica je pripravila pregled šeste izvedbe arhitekturnega natečaja Constructive Alps, ki ga financirajo skupaj s Kneževino Lihtenštajn. V okviru natečaja so nagrajene renovirane in nove zgradbe v Alpah z izjemnimi ekološkimi, gospodarskimi, družbenimi in estetskimi potezami. Prejetih je bilo več kot 230 prijav, med katerimi jih je 31 prišlo v ožji izbor za nagrade, ki bodo podeljene konec leta.

Še en projekt na področju trajnostne infrastrukture je nagrada ClimaHost, ki jo je predstavila Nemčija. Druga izvedba se je pričela lansko leto in nagovarja upravljalce nastanitev, ki si prizadevajo za varstvo podnebja in energijske prihranke. Kljub temu, da je bil turistični sektor zaradi pandemije močno prizadet, pa so se na natečaj prijavili hoteli, hostli, penzioni, gostišča in gorske koče iz večine alpskih držav. Podelitvena slovesnost je predvidena pred koncem letošnjega leta.

Mreža občin Povezanost v Alpah je Stalnemu odboru predstavila svoj projekt KlimaFit, katerega namen je razviti  »kompas lokalnega razvoja«, ki občinam pomaga pri načrtovanju trajnostnega razvoja. Projekt nadgrajuje instrument za družbeno načrtovanje, ki je nastal v okviru projekta PlurAlps Interreg programa Območje Alp, in pokriva teme varstva podnebja, prilagajanja na podnebne spremembe ter biotsko raznovrstnost in krajino. Osredotoča se na kompetence občin v Nemčiji. Projekt finančno podpira Nemčija, zaključil pa se bo marca 2022.

Društvo Alpsko mesto leta je pripravilo vpogled v pilotni projekt v okviru evropske Teritorialne agende z naslovom »Podnebno ukrepanje v alpskih mestih«. Namen projekta je boljše povezovanje prostorskega načrtovanja s podnebnimi izzivi v alpskih mestih. Projekt se osredotoča na participacijo državljanov v tekočih načrtovalskih procesih na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Podrobneje so bile predstavljene aktivnosti v mestih Idrija (SI), Sonthofen (DE) in Chambery (FR).

V razpravi, ki je sledila, je bila poudarjena potreba po sinergijah med različnimi aktivnostmi in telesi Alpske konvencije. Na to se je navezala tudi sledeča razprava o pripravi Večletnega programa dela (VPD) 2023–2030. Predvidena medsektorska prednostna področja VPD-ja bodo podnebne spremembe, kakovost življenja ter biotska raznovrstnost in ekosistemi. Te teme pa niso izključne in bodo obravnavane celostno. Vsa telesa Alpske konvencije in aktivnosti v drugih sektorjih bodo prispevali k uresničevanju ciljev prioritetnih področij. Slovenska delegacija, ki bo za Švico prevzela predsedovanje Alpski konvenciji, je predstavila možnost, kako pristopiti k obravnavi teme kakovost življenja v Alpah.

Predsedstvo je poročalo tudi o trenutnem stanju zavezništva Simplon, akcijskega načrta za razogljičenje prometa v Alpah, o katerem so ministri alpskih držav za okolje in promet razpravljali januarja na skupni konferenci.

#Institucionalni
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.