Delovna skupina Naravne nesreče - PLANALP

Predsedstvo: Avstrija 

Delovna skupina Naravne nesreče (PLANALP) je bila vzpostavljena z namenom priprave skupne strategije za preprečevanje naravnih nesreč v Alpah ter izmenjave znanja o strategijah prilagajanja. Obseg škode, ki jo take nesreče povzročijo, se stalno povečuje, vzroki za to pa so poznani. Zato je nujno potrebno sprejeti ukrepe za celotno območje Alp.
 
Po uničujočih plazovih in poplavah leta 1999 je Alpska konferenca imenovala Delovno skupino Planalp z nalogo, da pripravi skupne strategije in določi delovna področja na ravni pogodbenic Alpske konvencije. Na podlagi priporočil Delovne skupine so leta 2004 ministri na VIII. Alpski konferenci ustanovili PLANALP. Mandat Platforme PLANALP obsega koncepte za celovito upravljanje tveganj pri zaščiti pred naravnimi nesrečami in usklajeno izvajanje nadaljnjih ukrepov.   
 
Tematika naravnih nesreč je obravnavana v protokolu "Urejanje prostora in trajnostni razvoj", pa tudi v drugih protokolih in v Akcijskem načrtu za podnebne spremembe v Alpah. Naravne nesreče so bile poudarjene v Večletnem programu dela 2005-2010, kjer so bile navedene kot eno od petih prednostnih področjih. Trenutni Večletni program  dela 2017-2022 naravne nesreče obravnava kot del področja za podnebnih sprememb in prebivalstva in kulture.

Med letoma 2016 in 2019 je bila PLANALP dodeljena naloga priprave 7. Poročila o stanju Alp na temo "Obvladovanja tveganja naravnih nevarnosti", ki predstavlja principe obvladovanja tveganja in primere dobrih praks iz sedmih alpskih držav.

Mandat za obdobje 2019-2021 se osredotoča na diseminacijo rezultatov RSA7 in prilagajanje podnebnim spremembam na lokalni ravni, vključno s komuniciranjem tveganja, s poudarkom na različnih družbenih skupinah. Ena od nalog v tem mandatu je tudi izdelava prispevka o načrtovanju izrednih ukrepov, vključno z obravnavanjem preostalega tveganja in preobremenitve.

Kontakt:
Kilian Heil, Bundesministerium für Landwirtshaft, Regionen und Tourismus
kilian.heil@bmlrt.gv.at

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.