XVII. Alpska konferenca

Ministri in ministrice za okolje ali njihovi predstavniki ali predstavnice iz osmih alpskih držav ter delegacije Evropske komisije so se 27. oktobra sestali na XVII. Alpski konferenci v Brigu v Švici. Konferenca je najpomembnejše politično srečanje Alpske konvencije in je organizirana vsaki dve leti.

Visoki predstavniki in predstavnice so še posebej cenili priložnost za osebno izmenjavo mnenj in sprejemanje ukrepov glede ključnih prednostnih nalog Alpske konvencije, saj je predhodna Alpska konferenca zaradi pandemije potekala preko spleta.

  • Prednostno področje 1: Ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in ekosistemov v Alpah
  • Prednostno področje 2: Ambiciozni podnebni ukrepi
  • Prednostno področje 3: Omogočanje dobre kakovosti življenja ljudi v Alpah

Devet tematskih delovnih teles, pooblaščenih za obdobje 2023–2024, bo imelo pomembno vlogo pri izvajanju VPD.

  • Slovenija je predstavila svoj program predsedovanja, ki ga bo ob koncu leta 2022 prevzela od Švice. Njeno predsedovanje bo potekalo pod sloganom »Kakovostno življenje v Alpah za vse«. Slovensko predsedstvo se bo osredotočilo tudi na okoljsko vzgojo o podnebnih spremembah, biotsko raznovrstnost ter na krepitev mednarodnih dejavnosti, povezanih z gorami in gorskimi temami.

Bogat dnevni red konference je potrditev intenzivnega dela, ki so ga v zadnjih dveh letih opravili švicarsko predsedstvo, pogodbenice, opazovalke in delovna telesa Alpske konvencije:

  • Visoki predstavniki in predstavnice so razpravljali o posledicah podnebnih sprememb na vodni cikel v Alpah, preučili ključna vprašanja o ukrepih za obvladovanje suše in o konkretnih predlogih za izvajanje Akcijskega načrta za podnebje 2.0 in Deklaracije o vodah 2020.
  • Sprejeto je bilo deveto Poročilo o stanju Alp o alpskih mestih. Namen poročila je razumeti, kako alpski poselitveni sistem ovira ali spodbuja trajnostni razvoj Alp.
Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije: »V teh težkih časih je bilo spodbudno videti, da so se visoki predstavniki devetih pogodbenic zbrali, da bi spodbudili pogumno ukrepanje na področjih, ki so ključnega pomena za prihodnost Alp. Veselim se prihodnjih dveh let, ko bomo skupaj z vsemi pogodbenicami, opazovalkami in partnerji skrbeli za bolj trajnostno prihodnost Alp.«
#Poročilo o stanju Alp#Obiski#Institucionalni
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.