Kakšna je vloga tal v prostorskem načrtovanju?

»Izkoriščanje zemljišč in varstvo tal« ter »vloga funkcij tal v prostorskem načrtovanju« sta bili glavni temi, ki so ju obravnavali udeleženci dvodnevne medsektorske delavnice v Münchnu.

Predstavniki iz alpskih držav so se srečali 29. in 30. marca na delavnici o funkcijah tal in prostorskem načrtovanju, ki sta jo skupaj organizirali delovni skupini Alpske konvencije Varstvo tal ter Urejanje prostora in trajnostni razvoj s podporo Stalnega sekretariata Alpske konvencije.

Vsebine prvega dne so se osredotočale na rabo in vlogo tal, med drugim so vključevale premislek o tleh v antropocenu, cilje zmanjšane izrabe zemljišč in primere dobrih praks na Tirolskem v Avstriji ter na slovenskih kmetijskih zemljiščih. Poleg tega so udeleženci v manjših skupinah razpravljali o možnih rešitvah za dosego zgoraj omenjenih ciljev.

Drugi dan delavnice so se udeleženci posvetili poglobljeni razpravi o vključevanju funkcij tal za izboljšanje prostorskega načrtovanja. Temu je sledila okrogla miza s predstavniki avstrijskega Zveznega ministrstva za kmetijstvo, regije in turizem, Mladinskega sveta EUSALP, Podnebnega zavezništva Tirolska ter Alenko Smerkolj, generalno sekretarko Alpske konvencije. Razprava se je osredotočala na vprašanji Kakšni so lahko ambiciozni cilji za prostorsko načrtovanje, ki upošteva funkcije tal, na območju Alpske konvencije? in Kako lahko Alpska konvencija spodbuja takšne pristope?Dogodek je potekal v fizični obliki, kar je predstavljalo odlično priložnost za mreženje, interakcije in povezovanje med udeleženci delavnice, ki so se spopadli s temo izrabe zemljišč – enim izmed bolj perečih izzivov v Alpah. Alpska regija se sooča s povečanim povpraševanjem po izrabi zemljišč, ki ga zaradi že tako intenzivne rabe in omejenega prostora ne more zadovoljiti.

Dvodnevna delavnica predstavlja pomemben korak naprej v izboljšavah vrednotenja funkcij tal, ki lahko prispevajo k doseganju velikih ciljev, kot sta nevtralizacija degradacije tal do leta 2030 (Cilji trajnostnega razvoja ZN) in ničelne neto pozidave zemljišč do leta 2050 (EU). Prav tako pa je bila odlična priložnost za neposredno razpravo s strokovnjaki in predstavniki mladih.

»Delavnica predstavlja enega izmed številnih korakov izvajanja Alpskega sistema podnebnih ciljev do leta 2050,« je dejala Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije. Poudarila je, da »moramo za prihodnje generacije izboljšati varčevanje s tlemi in zagotoviti, da so visokokvalitetna tla zaščitena z enako nujnostjo, kot moramo izboljšati varstvo podnebja.«

Več o delavnici lahko najdete na tej povezavi.

#Obiski#Novice tematskih delovnih teles
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.