Izpostava Alpske konvencije gosti strokovnjake in strokovnjakinje tematskih delovnih teles!

Izpostava Stalenga sekretariata Alpske konvencije v Bolzanu/Bozni (Italija) je med 26. in 28. septembrom gostila tri dogodke tematskih delovnih teles Konvencije.

Tekom treh dni so se v centru za alpske raziskave Eurac sestali člani in članice Delovne skupine Varstvo tal, Ad hoc delovne skupine za pripravo 10. Poročila o stanju Alp (RSA 10) ter, v sklopu skupne delavnice s slednjo, tudi člani in članice Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje. Namen sestankov je bil spodbuditi izmenjavo informacij glede stanja izvajanja nalog trenutnih mandatov ter spoznavanje in mreženje med člani in članicami različnih delovnih teles.

Ad hoc delovno skupino za pripravo 10. Poročila o stanju Alp je pozdravil Tomaž Miklavčič, njen predsedujoči, z Ministrstva za naravne vire in prostor. Skupina je obravnavala prve rezultate vsealpske ankete o kakovosti življenja v Alpah ter rezultate analize kazalnikov kakovosti življenja. Skupina je prav tako razpravljala o naslednjih korakih priprave poročila do konca leta.

 

 

 

 

Delovna skupina Varstvo tal je razpravljala o svojem napredku ter številnih aktivnostih sodelovanja in izmenjave. V ospredju sta bili priprava izjave o alpskih šotiščih in izmenjava o ravnanju s tlemi med gradbenimi postopki.

Skupina se je udeležila tudi kratke ekskurzije, ki jo je vodil Peter Hecher (Provinca Bolzano/Bozen), o renaturaciji rek Talvera/Talfer in Isarco/Eisack v Bolzanu/Boznu.

 

 

 

 

Ekskurzija je pobližje predstavila, kako živa je alpska krajina in kako pomembno je načrtovanje in upravljanje z rekami, vključno z njihovimi sedimenti. Delovni skupini predseduje Christian Steiner iz uprave Land Reform Spodnje Avstrije.

Poleg rednih sestankov delovnih skupin pa je v Bolzanu/Boznu potekala tudi delavnica na temo kakovost življenja in biotska raznovrstnost v organizaciji delovne skupine RSA 10 in Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost.

Udeleženci in udeleženke so se najprej seznanili s prioritetami slovenskega predsedovanja v navezavi na temi delavnice. Ključne aktivnosti Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost je predstavil njegov predsedujoči Paolo Angelini (italijansko Ministrstvo za okolje in energetsko varnost).

V sklopu delavnice je bil podan pregled trenutnega stanja izvajanja mandatov obeh tematskih delovnih teles. Osrednji nagovor je bil posvečen konceptu kakovosti življenja in njegove povezave z biotsko raznovrstnostjo, kar je predstavljalo osnovo za interaktivno razpravo med člani in članicami obeh delovnih teles ter iskanje sinergij.

 

 

 

 

#Novice tematskih delovnih teles
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.