Skrbnika za sektor Prostorsko načrtovanje: švicarsko-avstrijsko sodelovanje

Marc Pfister in Katharina Zwettler sta skrbnika sektorja Prostorsko načrtovanje. Gre za bilateralno sodelovanje med švicarskim Zveznim uradom za prostorski razvoj in avstrijskim Ministrstvom za podnebne ukrepe.

Decembra 2020 je Katharina prevzela vlogo skrbnice tega medsektorskega področja. Pred kratkim je začela s porodniškim dopustom, zato jo bo v času njene odsotnosti nadomeščal Marc. V okviru švicarskega predsedovanje 2021/22 je Marc prav tako vodi delovno skupino za pripravo devetega Poročila o stanju Alp (RSA 9) na temo alpskih mest ter pilotno aktivnost v okviru TA2030 »Podnebno ukrepanje v alpskih mestih« - obe aktivnosti se osredotočata na urbani razvoj. Katharina je pred kratkim organizirala delavnico o ciljih prihranka površin ter o rasti in krčenju v Alpah.

Kaj ju združuje? Tako Katharina kot tudi Marc sta se izobraževala na področju prostorskega načrtovanja. Oba sta kontaktni točki Alpske konvencije za svoji državi. Oba rada potujeta po Alpah – z vlakom, kolesom, peš ali s kombinacijo različnih načinov potovanja. Prav tako oba aktivno delata za dosego cilja podnebno nevtralnih in podnebno odpornih Alp 2050 na področju prostorskega načrtovanja na splošno ter konkretno na izvajanju smernic za prostorsko načrtovanje.

 

Ali se tudi razlikujeta? Posvetovalni odbor za alpsko podnebje je želel izvedeti ravno to, zato ju je povabil na besedni »spopad«.

Prostorsko načrtovanje mi pomeni …

Marc: … boljšo kakovost življenja z uporabo kreativnih rešitev.
Katharina: ... številne izzive in prav toliko možnih načinov, da jih premagamo. V središču so ljudje, varstvo okolja in podnebja, zmanjševanje potencialnih konfliktov in … velikopotezno razmišljanje.

Skrbnik/-ca sektorja Prostorsko načrtovanje bi moral/-a …
Marc: … imeti dobro omrežje.
Katharina: … uživati v delu in izmenjavi z ljudmi iz celotne alpske regije in z različnih področij.

Leta 2050 so Alpe regija, ki …
Marc: … je dobro prilagojena na podnebne premembe.
Katharina: … je pionir na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. So regija, v kateri živimo in kateri pripadamo.

Najpogosteje uporabljena barva na mojem idealnem zemljevidu Alp je …
Marc: … modra.
Katharina: … zelena, vendar še bolje, če je zemljevid pisan.

Najlepši kraj v Alpah je …
Marc: … katerakoli izmed starih alpskih vasi.
Katharina: … prijetno osončen iglasti gozd.

Izgleda, da se razlikujeta predvsem v številu besed, ki sta jih uporabila v besedni bitki!

Več o programu švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji in njihovih aktivnostih na področju prostorskega načrtovanja lahko izveste tukaj.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.