Ad hoc delovna skupina za pripravo 9. Poročila o stanju Alp

Vsaki dve leti Alpska konvencijapripravi Poročilo o stanju Alp (RSA) – poglobljeno analizo na področjih, ki so za Alpe še posebej pomembna. Poročila so rezultat skupnega dela mednarodne skupine in se soočajo s temami okolja, gospodarstva ali družbe na nivoju celotnih Alp, kljub temu pa se osredotočajo na situacijo v vsaki posamezni alpski državi. Ta pristop, skupaj s strokovnim znanjem pogodbenic in opazovalk, omogoča združevanje znanosti in politike ter prepoznavanje alpske dinamike ter splošna priporočila ali predloge za ukrepanje. Za izvedbo te pomembne in ambiciozne naloge je XVI. Alpska konferenca ustanovila ad hoc delovno skupino za pripravo RSA9, ki se osredotoča na temo alpskih mest.

Urbanizacija v zadnjih letih predstavlja dosleden trend v alpski regiji. Vedno več ljudi se s podeželja seli v mesta. V Alpah ima le 10 % občin več kot 10.000 prebivalcev, kljub temu pa v njih prebiva več kot tretjina alpskega prebivalstva, te občine pa v povprečju rastejo tudi dvakrat hitreje kot ostale. Poleg tega tematika alpskih mest ni bila še nikoli primerno naslovljena v raziskavah.

To so razlogi, da se je švicarsko predsedstvo Alpske konvencije odločilo zapolniti to vrzel in posvetiti RSA 9 alpskim mestom. Poročilo  naslavlja mesta najprej z znanstvene perspektive z analizo transnacionalnih in alpskih trendov, kar bo zagotovilo jasno sliko trenutnega stanja. Besedilo je tudi praktično usmerjeno, saj z obravnavo urbanih in družbeno-gospodarskih vidikov in osvetlitvijo skupnih izzivov naslavlja izvajalce, javne uprave in lokalne deležnike. Poročilo je potrdila Alpska konferenca v Brigu (CH).

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.