Interreg Alpine Space programme

Od leta 2000 je program Interreg Območje Alp financiral na stotine projektov sodelovanja, ki za dobrobit 80 milijonov prebivalcev alpske regije obravnavajo skupne izzive. Podprti projekti vključujejo javne organe, visokošolske ustanove, podjetja in društva.

Cilji programa so na novo opredeljeni vsakih sedem let na podlagi potreb alpske regije in političnih ciljev Evropske unije. V obdobju 2021-2027 morajo odobreni projekti obravnavati enega izmed treh prednostnih področij:

  1. Podnebna odpornost: Spodbujanje prilagajanja na podnebne spremembe in/ali izboljšanje varstva in ohranjanja narave.
  2. Ogljična nevtralnost: Spodbujanje energetske učinkovitosti in/ali prehod v krožno gospodarstvo.
  3. Inovacije in digitalizacija: Razvoj in krepitev raziskovalnih in inovacijskih kapacitet in/ali koriščenje prednosti digitalizacije za zeleno alpsko regijo.
  4. Upravljanje: Krepitev institucionalnih kapacitet javnih organov in deležnikov za izvajanje skupnih teritorialnih strategij.

Osnovni podatki

Obdobje
2021 - 2027
Status
v teku
Spletna stran
Teme
Naravne nevarnosti, Vodno gospodarstvo, Vse teme Alpske konvencije
Partnerji
Interreg Alpine Space programme
Alpske držaeve
Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Lihtenštajn, Slovenija, Švica

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 4

Kakovostno izobraževanje

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.