PlanToConnect

V luči trenutnih kriz biotske raznovrstnosti in podnebja je promocija ekološke povezljivosti ključna za zagotavljanje dinamičnih prilagoditvenih procesov v ekosistemih in s tem za boj proti zmanjševanju biotske raznovrstnosti ter ohranjanje ekosistemskih funkcij.

Projekt PlanToConnect podpira ustvarjanje povezanega vsealpskega omrežja zelene in modre infrastrukture (ang. GBI) za ekološko povezljivost, ki temelji na usklajenih regionalnih omrežjih v okviru skupne alpske strategije načrtovanja ekološke povezljivosti. Projekt bo zagotovil orodja za izboljšanje zmožnosti načrtovalcev in načrtovalskih sistemov zaučinkovito obravnavo vrzeli v povezljivosti, ovir in večjih groženj v strateških območjih alpske povezljivosti. Orodja bodo temeljila na operacionalizaciji konceptov biotske raznovrstnosti in povezljivosti v politike prostorskega načrtovanja in teritorialne politike.

Projekt traja od novembra 2022 do oktobra 2025, sofinancirata pa ga Evropski regionalni razvojni sklad in Program Interreg Območje Alp.

Osnovni podatki

Obdobje
november 2022 - oktober 2025
Status
v teku
Spletna stran
Teme
Varstvo tal, Kakovost življenja, Biotska raznovrstnost in varstvo narave, Podnebne spremembe, Gozd, Urejanje prostora, Turizem
Partnerji
ALPARC, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, Veneto Region, Asters, organisation for the conservation of natural areas in Upper Savoy, Eurac Research, Ifuplan - Institute for Environmental Planning and Spatial Development, University of Würzburg, Salzburg Institute for Regional Planning and Housing, E.C.O. Institute of Ecology Ltd., Municipality of Sondrio
Alpske držaeve
Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Slovenija, Švica

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.