Sklepi VIII. Alpske konference

Zapisnik sklepov

 • Priloga 1: Poročilo o delu Stalnega odbora med VII. in VIII. Alpsko konferenco – dokument VIII/5
 • Priloga 2: Večletni program dela Alpske konference (2005-2010) – dokument VIII/6/2
 • Priloga 3: Izjava o Večletnem programu dela Alpske konference (2005-2010) - dokument VIII/6/3
 • Priloga 4: Poročilo o delu Delovne skupine "Promet" - dokument VIII/7/1 in priloge
 • Priloga 5: Strnjeno poročilo o izvajanju protokola "Promet" - dokument VIII/7/2
 • Priloga 6: Deklaracija VIII. Alpske konference o prometu - dokument VIII/7/3
 • Priloga 7: Mandat Delovne skupine "Promet" za leti 2005 in 2006 – dokument VIII/7/4
 • Priloga 8: Dokumentiranje sprememb v Alpah kot življenjskem prostoru (Zaključno poročilo Delovne skupine "Okoljski cilji in kazalci") – dokument VIII/8/2
 • Priloga 9: Strategija za razvoj novega sistema SOIA/ABIS - dokument VIII/9/2
 • Priloga 10: Priporočila Alpske konference za področje "Naravne nesreče" – dokument VIII/10/2
 • Priloga 11: Mandat Platforme "Naravne nesreče" - dokument VIII/10/3
 • Priloga 12: Osnovni podatki v zvezi s Platformo "Naravne nesreče" – dokument VIII/10/4
 • Priloga 13: Poročilo o delu Delovne skupine "Prebivalstvo in kultura" - dokument VIII/11/1
 • Priloga 14: Možne vsebine deklaracije o prebivalstvu in kulturi - dokument VIII/11/2
 • Priloga 15: Poročilo o napredovanju dela v zvezi z mednarodnimi partnerstvi med gorskimi območji - dokument VIII/12
 • Priloga 16: Poročilo o delu Mreže zavarovanih območij v Alpah - dokument VIII/13/2
 • Priloga 17: Študija "Čezmejna zavarovana območja in ekološka mreža v Alpah" - dokument VIII/13/3
 • Priloga 18: Predlog Francije za umestitev Task Force "Zavarovana območja" pri Stalnem sekretariatu - dokument VIII/13/4
 • Priloga 19: Okoljski pregled v smučarskih območjih – Navodilo za izboljšanje okolja - dokument VIII/14 VIII. zasedanje Alpske konference, 21. tocka dnevnega reda
 • Priloga 20: Poročilo o delu Stalnega sekretariata Alpske konvencije – dokument VIII/17
 • Priloga 21: Pravilnik o zaposlenih pri Stalnem Sekretariatu Alpske konvencije - dokument VIII/18/1
 • Priloga 22: Finančni in računovodski pravilnik Stalnega Sekretariata Alpske konvencije - dokument VIII/18/2
 • Priloga 23: Dveletni proračun Stalnega sekretariata za leti 2005 in 2006 ter napoved za leti 2007 in 2008 - dokument VIII/18/3
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.