Poklon »viru življenja« na svetovni dan tal!

Vsako leto 5. decembra ljudje in organizacije po vsem svetu praznujejo svetovni dan tal, da bi povečali ozaveščenost o pomenu tal za življenje na Zemlji. Letos je bilo organiziranih več kot 4.000 dogodkov za izobraževanje in ozaveščanje ter spodbujanje raziskav in dela na področju tal.

Na območju Alp je bilo v sodelovanju s člani nekaterih tematskih delovnih teles Alpske konvencije organiziranih več dogodkov. V nadaljevanju si preberite kratek pregled teh dogodkov!

Posvetovalni odbor za alpsko biotsko raznovrstnost, Delovna skupina Urejanje prostora in trajnostni razvoj ter Delovna skupina Varstvo tal so 4. decembra v Rimu in preko spleta organizirali skupno delavnico z naslovom »Biotska raznovrstnost in načrtovanje rabe tal«. Razprave so se osredotočile na povezave med biotsko raznovrstnostjo, prostorskim načrtovanjem in varstvom tal.

Avtonomna dežela Aosta (Italija) je 4. in 5. decembra organizirala več dogodkov v šolah v regiji. Poleg tega je regija organizirala hibridni spletni seminar in več okroglih miz o temah, kot so ekosistemske storitve tal in gorska tla. Na dogodkih je bila predvajana serija kratkih informativnih filmov, ki so bili ustvarjeni v okviru projekta Links4Soils.

Na dogodku ob svetovnem dnevu tal v Sloveniji je bil poudarek na uničujočih poplavah avgusta 2023 in na tem, kako se odzvati na takšne krize. Poudarjeni so bili pristopi, kot so tisti iz dolgoročnega akcijskega načrta za varstvo tal, ki ga je pripravila Delovna skupina Varstvo tal Alpske konvencije.

V času priprave državnega kartiranja tal je v Švici potekalo več lokalnih dogodkov ob svetovnem dnevu tal, osredotočenih na odvzem zemlje in kartiranje tal.

V Innsbrucku sta dežela Tirolska in Univerza v Innsbrucku organizirali kino večer o tleh. Ta je vključeval projekcijo filma »Rešitelji tal«, ki je na festivalu naravoslovnega filma v Innsbrucku 2023 prejel nagrado na temo tal, in okroglo mizo, v kateri je sodeloval predsedujoči Delovni skupini Varstvo tal Christian Steiner.

Svetovni dan tal 2023 je bil posvečen temi »Tla in voda, vir življenja«, da bi poudarili povezavo med tema naravnima viroma. Varovanje zdravih tal in obnova degradiranih tal sta bistvena za ohranjanje življenja na Zemlji ter prispevata k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Namen tega mednarodnega dneva je tudi opolnomočiti ljudi po vsem svetu in jih vključiti v izvajanje trajnostnih praks upravljanja tal in izboljšanja njihovega zdravja.

 

 

 

 

#Mednarodni dnevi
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.