Ne smemo pozabiti na gorska območja

Če rečemo, da se gorske skupnosti soočajo s posebnimi potrebami in izzivi, nismo povedali nič novega. Kljub temu so te posebnosti in potrebe pogosto izpuščene iz operativnih programov za kohezijske politike.

V nedavno objavljenem dokumentu Euromontana, opazovalka Alpske konvencije, organe upravljanja poziva, naj ne pozabijo na potrebe gorskih območij in naj načine za podporo gorskih regij vključijo v svoje kohezijske politike. S tem dokumentom Euromontana pomaga organom upravljanja, saj jim posreduje priporočila za vse korake oblikovanja in izvajanja operativnih programov, od predhodnih ocen do spremljanja procesa in zaključnih evalvacij.

Dokument prav tako predstavlja primere posebnih orodij, ki so na voljo za razvoj gorskih območij, kot je na primer instrument CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ter podaja nasvete za boljše usklajevanje različnih obstoječih skladov EU. Gre za praktično orodje za bolj vključujoč teritorialni razvoj v gorskih regijah od leta 2021 naprej!

Dokument je na voljo tukaj v angleškem in francoskem jeziku.

#Novice pogodbenic, opazovalk in partnerjev
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.