Izobraževanje o okolju v ospredju v Bohinju

Okoljsko izobraževanje je bilo v ospredju mednarodne konference »Šole za podnebne ukrepe v Alpah« v organizaciji slovenskega predsedstva Alpski konvenciji.

Konferenca, ki se je 28. in 29. septembra 2023 odvijala v Bohinju (SI), se je osredotočala na blaženje podnebnih sprememb ter prilagajanje nanje v okviru šolskega izobraževanja mladih med petim in devetnajstim letom.

Okoljsko izobraževanje s poudarkom na podnebnih spremembah je poleg kakovosti življenja in biotske raznovrstnosti ena izmed treh prednostnih tem slovenskega predsedovanja. Namen konference je bil združiti različne deležnike in akterje s področja izobraževanja in podnebnih sprememb, vključno z učitelji in oblikovalci politik.

Sodelujoči so na predvečer konference v neformalnem vzdušju obiskali center Triglavskega narodnega parka, na prvi uradni dan pa so se mudili zunaj, kjer so lahko v praksi izkusili izobraževanje zunaj. Skozi serijo aktivnosti so se spoznali skupinske dejavnosti, ki jih za šole izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Po pozdravnih nagovorih Lenke Kavčič, državne sekretarke na ministrstvu za naravne vire in prostor, ter Alenke Smerkolj, generalne sekretarke Alpske konvencije, so udeleženci prisluhnili osrednjemu nagovoru o pripravljanju na podnebne spremembe – izobraževanje zunaj in podnebno ukrepanje, ki ga je podal Gregor Torkar, izredni profesor na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Prvi dan konference so sklenile tri razprave, ki so jih vodili strokovnjaki s svojih področij. Razprave so zaobjele razvoj učnih okolij, s katerimi spreminjamo navade, vedenje in vrednote otrok, formalno izobraževanje o podnebnih spremembah v alpskih državah ter neformalno izobraževanje o podnebnih spremembah, vključno z orodji, kot so digitalna učna okolja.

Drugi dan konference je bil posvečen prosti izmenjavi med udeleženci v formatu »svetovna kavarna«. Razpravljali so o formalnem in neformalnem izobraževanju, komplementarnosti izobraževanja zunaj in v zaprtih prostorih, starostnih vidikih izobraževanja o podnebnih spremembah in izobraževanju učiteljev.

V zaključku so udeleženci poudarili vrednost mreženja tako med alpskimi državami kot tudi med področji ter pomen podpore s strani upravnih organov, šol in zunanjih deležnikov. Zbrani prispevki bodo pripomogli k pripravi priporočil predsedstva za sprejem na XVIII. Alpski konferenci. Dokumentacija konference bo kmalu na voljo.

#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.