Na svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst slavimo alpske gozdove

Letošnja tema svetovnega dneva prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – gozdovi in vir preživetja: ohranjanje človeštva in planeta – je nadvse ustrezna glede na posebno vlogo, ki jo imajo gorski gozdovi na območju Alp!

Gorski gozdovi so ravno toliko značilni za alpske pokrajine kot same gore, saj pokrivajo približno 40 % območja Alpske konvencije. Širom tega prostora gozdove odlikuje njihova večfunkcionalnost: niso le dom bogati biotski raznovrstnosti, ampak zagotavljajo tudi številne ekosistemske storitve, vključno z varstvom pred naravnimi nevarnostmi, kot so padajoče kamenje in snežni plazovi, ohranjanjem tal in zagotavljanjem čistega zraka. Poleg tega imajo alpski gozdovi tudi pomembno gospodarsko in družbeno funkcijo, saj zagotavljajo delovna mesta in prostor za rekreacijo.

Alpska konvencija prepoznava te raznolike vloge, zato je gorski gozd ena izmed njenih prioritet že od samega začetka. Že v Okvirni konvenciji so se alpske države in EU zavezale k ohranjanju, krepitvi in obnavljanju gozdnih funkcij. Konvenciji je bil že zelo zgodaj dodan tudi Protokol Gorski gozd, na tem področju pa sta bili ustanovljeni tudi dve delovni skupini – Delovna skupina Gorski gozd (aktivna 2012–2019) in trenutno aktivna Delovna skupina Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo, katerih delo se osredotoča na številne funkcije alpskih gozdov.

Alpski gozdovi so ključni za kakovost alpskih okolij, gospodarstev in družb, zato na svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst proslavljamo to čezmejno dobrino!

#Mednarodni dnevi
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.