Bavarska, veliko več kot le belo-modra rombasta zastava

20. novembra se je generalna sekretarka Alenka Smerkolj podala čez mejo v München na srečanje z bavarskim ministrom za okolje in zaščito potrošnikov Thorstenom Glauberjem. Kmalu je postalo jasno, da obe strani menita, da je sodelovanje med Zvezno državo bavarsko in Alpsko konvencijo optimalno in da se mora kot tako tudi nadaljevati. V okviru sodelovanja pa je pogovor tekel tudi o interesu in vlogi teles Alpske konvencije v okviru Strategije EU za alpsko makroregijo (EUSALP) ter o izzivih vedno bolj intenzivne rabe tal in pomembnosti varstva tal.

S tem srečanjem je Alenka Smerkolj ponovno v prakso prenesla princip sodelovanja, na katerem deluje Alpska konvencija. "Moči moramo združiti na vseh ravneh, od lokalne do evropske ter od civilnodružbene do javnoupravne, saj lahko se lahko le tako spopademo s podnebnimi spremembami, zaščito narave in ohranitvijo biotske raznovrstnosti!" je dejala.

#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.