Svež veter: Raziskujmo alpski zrak med Zelenim tednom EU

Alpska konvencija je pred kratkim objavila svoje osmo Poročilo o stanju Alp. RSA 8 je posvečen temi kakovosti zraka in podaja oceno njegovega stanja v Alpah. Poročilo ugotavlja, da je kakovost zraka v Alpah načeloma dobra, številne alpske doline pa predstavljajo »vroče točke« z različnimi ravnmi onesnaženja. Nekateri viri onesnaževanja še vedno predstavljajo grožnjo zdravju alpskih prebivalcev in obiskovalcev.

Da bi ponudili vpogled v razloge za to, je Alpska konvencija 4. junija organizirala dogodek v okviru Zelenega tedna EU. Na dogodku so spregovorili nekateri člani delovne skupine, ki je pripravila RSA 8, ki so predstavili vidike raznolike narave alpskega zraka. Laure Malherbe s francoskega Inštituta za industrijska okolja in tveganja (INERIS) je predstavila pregled stanja koncentracij onesnaževal in trendov kakovosti alpskega zraka ter omrežja spremljanja v alpski regiji. Malherbe je zaključila, da so ugotovitve na podlagi podatkov spremljanja spodbudne, »kar nas spodbuja, da nadaljujemo prizadevanja za zmanjšanje virov onesnaževanja zraka«.

Poročilo prav tako ugotavlja, da so, odvisno od območja in letnega časa, glavni vzroki onesnaževanja zraka ogrevanje na les, promet vozil in prenos onesnaževal na dolge razdalje.. Tekom dogodka v okviru Zelenega tedna EU je Adriana Pietrodangelo, članica italijanskega Nacionalnega raziskovalnega sveta  in Inštituta za raziskave atmosferskega onesnaženja, je izpostavila: »Nekateri primarni viri onesnaževanja v Alpah so zgorevanje biomase in domače ogrevanje ter promet. Zgorevanje biomase in domače ogrevanje predstavljata negativno kombinacijo: v zimskem času se zgorevanje lesa poveča, še posebno zvečer.«

Da bi naslovili te raznolike izzive, povezane s kakovostjo zraka, so avtorji RSA 8 izpostavili sveženj priporočil za oblikovalce politik, s katerimi se lahko učinkovito spoprimemo s ključnimi izzivi alpskega zraka. Govorci na dogodku Alpske konvencije so pripravili pregled teh priporočil, ki temeljijo na zbirki pametnih rešitev, ki so že v uporabi širom Alp. Te pametne rešitve se izvajajo na različnih upravnih stopnjah, nekatere pa ponujajo več pozitivnih učinkov, na primer poleg izboljšanja kakovost zraka pride tudi do zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in onesnaževanja s hrupom. »Računamo lahko na raznovrstne ukrepe v različnih sektorjih,« je v svojem nagovoru o kakovosti zraka dejal Matthias Rinderknecht s švicarskega Zveznega urada za promet.

Poročilo o stanju Alp izide vsaki dve leti in se osredotoča na teme, ki so pomembne za Alpsko konvencijo. Osmo poročilo je rezultat skupinskih prizadevanj strokovnjakov iz vseh alpskih držav, ki so zbrali in analizirali podatke o kakovosti zraka. RSA 8 temelji na uradnih podatkih, recenziranih študijah in znanstvenih virih, kar zagotavlja zanesljive informacije in predloge za ukrepanje.

»Kakovost zraka je kompleksna tema. Zahteva poglobljeno znanje kompleksnih mehanizmov, še posebno ko jo obravnavamo v kontekstu gorskih regij. Znanost in raziskave so zato ključne, saj nam omogočajo boljše razumevanje pojavov pri njihovem izvoru.« Éric Vindimian, član francoskega Generalnega sveta za okolje in trajnostni razvoj, koordinator ad hoc Delovne skupine za pripravo RSA 8.

Prezentacije lahko prenesete tukaj

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.