64. stalni odbor o biotski raznovrstnosti

4. in 5. oktobra se je na drugem zasedanju pod avstrijskim predsedstvom sestal Stalni odbor, posvečen prednostnima področjema 3. in 4. Večletnega programa dela Alpske konference (MAP/VPD): biotska raznovrstnost in krajina ter ozelenitev gospodarstva. Poleg podrobnih predstavitev Platforme za velike zveri in prostoživeče parkljarje ter družba – WISOter Platforme za ekološko omrežje – ECONET, so svoje aktivnosti na prednostih področjih predstavile tudi Opazovalke. Razprava je prav tako potekala o vlogi žensk v Alpah, 7. Poročilu o stanju Alp na temo naravnih nesreč, trajnostnem načinu potovanja v Alpah, Nagradi za mlade raziskovalce, pobudi Brati gore, trajnostni organizaciji dogodkov (»zeleni dogodki«), EUSALP ter aktivnostih na temo zelenega gospodarstva, podnebnih sprememb in hribovskega kmetijstva. Pogodbenice in opazovalke so predstavile svoje aktivnosti na področju izvajanja MAP/VPD.

Z ozirom na izbrano tematiko je bila organizirana ekskurzija, obisk vzhodnega dela jezera Traunsee z ogledom naravne ponovne pogozditve Gschliefergraben-a po hudih plazovih leta 2007 in o izzivih upravljanja gozdov.

#Institucionalni
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.