28. seja Odbora za preverjanje na Dunaju

Avstrijsko predsedstvo je na Dunaju sprejelo delegate pogodbenic, opazovalk in strokovnjakov, ki so se med 6. in 8. februarjem udeležili 28. seje Odbora za preverjanje.

Seji je predsedoval g. Thomas Loidl zavstrijskega Zveznega ministrstva za Evropo, integracijo in zunanje zadeve.Sejo je v sredo otvoril generalni sekretar ambasador Markus Reiterer, za tem paso udeleženci dokončali poročilo odbora o poglobljenem pregledu na temo varčnerabe tal. Poročilo vključuje priporočila za zmanjšanje rabe in zaprtja tal vokviru Alpske konvencije. Poročilo in priporočila so bili potrjeni zaposredovanje XV. Alpski konferenci 4. aprila  v Innsbrucku. Odbor zapreverjanje je prav tako potrdil poročilo o delu, ki bo prav tako posredovano prihajajoči Konferenci.

#Institucionalni
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.