Ad hoc delovna skupina za pripravo 8. Poročila o stanju Alp

Predsedstvo: Francija

Alpska konvencija vsaki dve leti objavi Poročilo o stanju Alp (RSA)– poglobljeno analizo na določeno temo, ki ima velik pomen za Alpe. Poročila so rezultat skupinskega dela mednarodne ekipe in se spopadajo z okoljskimi, gospodarskimi ali socialnimi tematikami na ravni celotnih Alp, kljub temu pa ohranjajo poudarek na stanju v posameznih alpskih državah. Ta pristop dovoljuje kombiniranje znanosti in politik in tako prepoznava alpsko dinamiko ter skupna priporočila ali predloge za ukrepanje. Za izvedbo te pomembne naloge je XV. Alpska konferenca ustanovila ad hoc delovno skupino RSA8

Alpska konferenca je prav tako izbrala temo 8. Poročila o stanju Alp – "Kakovost zraka v Alpah". Ta tema je v alpskem prostoru izredno občutljiva zaradi njegove morfologije in specifičnih vremenskih pojavov, ki določajo višje vrednosti onesnaženja v alpskih dolinah. Prav tako gre za tematiko, ki vpliva več ključnih alpskih področij, začenši z javnim zdravjem in vključno s prometom, proizvodnjo električne energije in ogrevanje, industrijsko proizvodnjo itd.

Poleg tega so viri onesnaževanja zraka zelo številni in veliko izmed njih se jih nahaja izven območja Alp ali pa jih ne določajo človekove aktivnosti. Ravno to dela tematiko kakovosti zraka še toliko bolj kompleksno, zato bo s tega vidika potrebno sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami , na primer z Delovno skupino Promet za oceno vpliva prometa na kakovost alpskega zraka.

Delovna skupina se osredotoča na zbiranje in ovrednotenje vsealpskih podatkov in informacij o stanju kakovosti zraka v Alpah ter primerov dobrih praks in nacionalnih/evropskih politik, ki promovirajo boljšo kakovost zraka v Alpah. Njen cilj je pripraviti priporočila politik za ohranjanje človekovega zdravja, dinamike ekosistemov ter trajnostnega razvoja alpske regije.

Kontakt:
Eric Vindimian, Ministère de la Transition écologique et solidaire
eric.vindimian@developpement-durable.gouv.fr

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.