Ad hoc delovna skupina Pripravo novega večletnega programa dela 2017 - 2022

Predsedstvo: Nemčija

Delovni skupini je bila zaupana naloga priprave predloga Večletnega programa dela (VD/MAP) za obdobje 2017-2022. Ta Večletni program dela je bil sprejet na XIV: Alpski konferenci oktobra 2016.

VPD 2017-2022 vključuje rezultate VPD 2011-2016 ter trenutno stanje in nove poglede na izzive, s katerimi se soočajo Alpe. Poleg tega tudi definira kontekst za nadnacionalno sodelovanje ter opredeljuje prioritete in aktivnosti v okviru Alpske konvencije za obdobje 6 let. Hkrati služi tudi kot splošen okvir za skupinske projekte in ukrepe pogodbenic in opazovalk ter se sklicuje na različne vidike trajnostnega razvoja z večsektorske perspektive.

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.