Zaključna konferenca predstavlja rezultate projekta ASTUS

Zaključna konferenca projekta ASTUS (pametni promet in urbanistične strategije v Alpah), ki se je odvijala sredi oktobra v Ljubljani (SI), je kot zadnje dejanje projekta zagotovila priložnost za vse projektne partnerje in predstavnike pilotnih regij, da predstavijo rezultate projekta in izmenjajo izkušnje o uspešnih dejavnikih in izzivih.

Projekt ASTUS se je začel novembra 2016, kot opazovalka pa ga je podrla tudi Alpska konvencija. Projekt med drugim vključuje razvoj desetih digitalnih odločevalskih orodij za podporo lokalnim oblastem pri ocenjevanju učinkov potencialnih alternativnih mobilnostnih rešitev in posledično pri izbiri nizkoogljičnih mobilnostnih rešitev, ki se najbolje prilagajajo njihovim potrebam. Metodološki pristop in orodja ASTUS-a so prenosljivi na celotno območje Alp in so bili udeležencem konference predstavljeni v praksi.

V projekt je bilo vključenih 17 pilotnih lokacij iz različnih alpskih držav, med njimi tudi občina Novo mesto (SI), ki je gostila ekskurzijo, kjer so prikazali uspešno izvedbo nekaterih praks projekta.

V tem letaku lahko najdete pregled ciljev in rezultatov projekta.

#Obiski#Novice pogodbenic, opazovalk in partnerjev
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.