Za trajnostno tranzicijo energije v Alpah

2. oktobra se je v Innsbrucku (Avstrija) odvijala druga konferenca EUSALPA o energiji na temo “Tranzicija energije v Alpah”, ki jo je organizirala Akcijska skupina 9 EUSALP-a.

Namestnica generalnega sekretarja Marianna Elmi je predstavila delo na področju energije v okviru Alpske konvencije in sodelovala v končni javni razpravi. “Energetska učinkovitost in energijski prihranki so pomemben cilj Protokola Energija, hkrati pa tudi poglaviten dejavnik dosega ciljev varovanja podnebja. Razvoj obnovljivih virov energije mora potekati v sodelovanju prebivalcev, kmetijstva, turizma in drugih deležnikov na primernih lokacijah znotraj ekoloških omejitev Alp.” Ta sporočila so skozi svoje izkušnje poudarili tudi številni udeleženci iz različnih alpskih držav. Za boljše razumevanje tematike priporočamo ogled predlogov nemškega predsedstva, zbranih v publikaciji »Primeri dobre prakse projektov s področja obnovljive energije, sprejemljivih za rabo tal, krajine in varstvo narave v alpskem prostoru«.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.