Vodna konferenca Alpske konvencije

V preteklih dneh so se strokovnjaki s področja voda srečali v Breitenwangu, Avstrija, kjer je potekala 7. Vodna konferenca Alpske konvencije. Konferenca je bila organizirana v okviru Forum Alpinum-a, ki ga vsaki dve leti organizira ISCAR, Mednarodni znanstveni odbor za raziskave v Alpah, organizacija s statusom opazovalke v Alpski konvenciji.

Vodna konferenca je naslovila številne teme: od vplivov in odzivov na suše v Alpski regiji, kar je ena od prioritetnih tem, ki jih obravnava Vodna Platforma Alpske konvencije v trenutnem mandatu; zelene infrastrukture za celostno in trajnostno gospodarjenje z vodami, kjer je vzpostavljena tudi povezava z aktivnostmi v okviru EUSALP, ter teme Skupnih smernic za upravljanje z malimi hidroelektrarnami v Alpski regiji, kjer je bilo predstavljeno poročilo o obstoječem dokumentu. Predstavitve konference bodo v kratkem na voljo na spletni strani. Naslednja Vodna konferenca bo predvidoma organizirana čez dve leti.
13. ForumAlpinum je bil organiziran pod sloganom »Alpske reke – skupno dobro ali vir konfliktov?« in se je osredotočal na vprašanja alpskih vodnih virov, njihove uporabe in upravljanja. Odprta vprašanja rabe vode in njenega upravljanja v Alpah so bila naslovljena; prav tako je razprava tekla o analizi konfliktov in oceni relevantnih lokalnih, regionalnih in nacionalnih situacij. Ekskurzije na reko Lech so pokazale skupne napore vodnih oblasti, naravovarstvenikov, inženirjev in znanstvenikov v okviru projekta LIFE-Nature Project “Dynamic River Lech”. 
Dogodek je bil tudi odlična priložbnost za predstavitev natečaja Alpske konvencije za mlade znanstvenike, ki mlade raziskovalce področja voda v Alpah vabi k prijavi njihovih magistrskih nalog na natečaj, ker lahko dobijo denarne nagrade. 

#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.