Virtualna delavnica predsedujočih tematskim delovnim telesom Alpske konvencije

12. novembra sta francosko predsedstvo in Stalni sekretariat predsedujoče tematskim delovnim telesom Alpske konvencije povabila na virtualno delavnico, kjer so bili predstavljeni glavni rezultati dela vsakega delovnega telesa v preteklih dveh letih in mandati za obdobje 2021-2022.

Delavnica je bila strukturirana na podlagi štirih od šestih prednostnih področij Večletnega programa dela Alpske konference 2017-2022: ukrepanje na področju podnebnih sprememb, ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in krajine, ozelenitev gospodarstva ter spodbujanje trajnostnega prometa.

Srečanje je spodbudilo razpravo o sinergijah med tematskimi delovnimi telesi v prihodnjih letih, še posebmo v luči Večletnega programa dela, sodelovanja z akcijskimi skupinemi EUSALP in drugimi aktivnostmi Alpske konvencije.

#Novice tematskih delovnih teles
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.