Večletni program dela 2017-2022

Alpska konferenca v oktobru je potrdila prednostne teme za nadaljnje delo Alpske konvencije v obdobju 2017-2022 – Večletni delovni program. Z deklaracijo o Večletnem delovnem programu je izpostavljenih šest prednostnih področij: 
1.    Osredotočanje na prebivalstvo in kulturo
2.    Ukrepanje na področju podnebnih sprememb
3.    Ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in krajine
4.    Ozelenitev gospodarstva
5.    Spodbujanje trajnostnega prometa
6.    Izvajanje vodilne vloge v okviru EUSALP (Strategija Evropske unije za Alpsko regijo)
Ta področja bodo v središču dela teles Alpske konvencije in predstavljajo smernice za prihodnja predsedstva. Pripravljen je tudi »kažipot 2017-2022«  o izvajanju prednostnih področij za telesa Alpske konvencije v času dvoletnega avstrijskega predsedstva. 

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.