Skupno naslavljanje podnebnih sprememb

Aktivnosti na področju podnebnih sprememb zahtevajo skupno delo številnih deležnikov. Prav zato se raziskovalci področja podnebnih sprememb v Avstriji vsako leto zberejo na t.z. Klimatag-u, avstrijskem dnevu podnebja.

Dan pred znanstveno konferenco poteka t.i. povezovalni dan, ki je namenjen širši javnosti. Tokratno, 19. srečanje je organiziral Avstrijski center za podnebne spremembe (Climate Change Centre Austria (CCCA)) v okviru avstrijskega predsedovanja Alpski konvenciji in poteka med 23. in 25. aprilom v Salzburgu. Osrednje teme srečanja so situacija, projekcije in trenutne aktivnosti na področju podnebnih sprememb v Alpah. Generalni sekretar Alpske konvencije, Markus Reiterer in predsedujoči Posvetovalnemu odboru za Alpsko podnebje, Helmut Hojesky sta aktivno sodelovala na dogodku ter večkrat poudarila potrebo in pomen vse-alpskega sodelovanja in dviganja ozaveščenosti o instrumentih in aktivnostih znotraj Alpske konvencije. 

#Obiski#Novice tematskih delovnih teles
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.