Predstavitev AG6 EUSALP na sestanku Usmerjevalnega odbora

 

Akcijska skupina 6 je bila skupaj z AG3 in AG9 povabljena, da predstavi trenutno stanje svojih aktivnosti na sestanku Usmerjevalnega odbora 4. julija 2017 v Bruslju. V predstavitvi so bile poudarjene trenutne aktivnosti vseh treh podskupin AG6: prostorski razvoj in ohranjanje tal; v prihodnost usmerjeno kmetijstvo in gozdarstvo ter integrirano in trajnostno upravljanje z vodami. Na podlagi izkušenj AG6 so vodje akcijskih skupin poudarili glavne izzive, s katerimi se srečujejo. Kot pomemben faktor uspeha so poudarili aktivno sodelovanje imenovanih članov akcijskih skupin in pomemben prispevek predstavnikov civilne družbe. Prav tako je za izvajanje posameznih delovnih načrtov pomembna stalna izmenjava med akcijskimi skupinami in njihovimi aktivnostmi. Posebej poudarek je bil tudi na pripravi izraza interesa (expression of interest) podskupin 1 in 2 na tretjem razpisu Programa Območje Alp. Podskupina 3 pa je že razvila osnutek priporočil o rešitvah zelene infrastrukture v upravljanju z vodami.

#EUSALP
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.