Pozornost je bila  Annecyju usmerjena v vodo v Alpah

V okviru francoskega predsedovanja Alpski konvenciji je 18. in 19. februarja ob jezeru Annecy (FR) potekala vsealpska konferenca »Vodni viri in alpske reke: prilagajanje na izzive podnebnih sprememb«. Interaktivni format konference je k udeležbi spodbudil več kot 100 udeležencev iz 6 alpskih držav, ki so razpravljali o vprašanjih in idejah o trenutnem in prihodnjem dogajanju v Alpah, evropskem vodnem stolpu. Osnovo za te razprave so predstavljala predavanja znanstvenikov, pripravljavcev regionalnih politik ter navdihujočih praktičnih primerov iz alpske regije, ki so pogosto sofinancirani iz sredstev EU. Prvi dan konference je bil posvečen temi »Alpske reke v času podnebnih sprememb«, drugi dan pa temu »upravljanje z alpskimi vodnimi viri in vodni konflikti«. Ključne prioritete, ki so bile izpostavljene tekom razprav so bile učinkovita komunikacija, politično določanje in ozaveščanje, poleg tega pa tudi izmenjava znanstvenih podatkov, celostni pristopi (tako v kombinaciji izzivov s sušo in poplavami kot tudi čezmejno upravljanje z vodami), skladno financiranje in globlje razumevanje vodnih virov.

Predsedujoča Stalnemu odboru Alexandra Bonnet je čestitala udeležencem za nabor dobrih praks in njihov doprinos, ki bo uporaben za nadaljnje delo Alpske konvencije. V svojem pozdravnem nagovoru je generalna sekretarka Alenka Smerkolj izpostavila preteklo in trenutno delo Alpske konvencije na področju voda, še posebno v okviru nekdanje Platforme za upravljanje voda v Alpah (2009-2019), Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje in Akcijsko skupino 6 (AS6) EUSALP. Ob tej priložnosti se je srečala tudi s Thierryjem Billetom, predsednikom društva Alpsko mesto leta in podpredsednikom aglomeracije Veliki Annecy.

#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.