Pogovorimo se o teritorialnih blagovnih znamkah v alpski regiji!

Danes se je več kot 100 izvajalcev kmetijsko-prehrambnega sektorja in strokovnjakov zbralo na Eurac Research v Bolzanu/Boznu (IT) na mednarodni delavnici "Teritorialne blagovne znamke v alpski regiji" v organizaciji Akcijske skupine 6 EUSALP, podskupine 2 "V prihodnost usmerjeno kmetijstvo in gozdarstvo".

Teritorialne blagovne znamke so instrument tržnega vrednotenja, ki promovira množičnost proizvodov, trajnostno proizvedenih na določenem teritoriju. Krovna organizacija koordinira skupne marketinške aktivnosti ter vključuje in je v stiku s posameznimi proizvajalci.

Glede na potencial za nadaljnji razvoj teritorialnih blagovnih znamk za lokalno trajnostno rast kmetijsko-prehrambnega sektorja želi podskupina 2 Akcijske skupine 6 EUSALP dvigniti ozaveščenost na to temo ter razpravljati o trenutnih trendih med izvajalci. K delavnici bodo prispevali upravljavci teritorialnih blagovnih znamk n strokovnjaki za lokalni razvoj iz celotne alpske regije.

#EUSALP
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.