Od suše do poplav: podnebne spremembe in voda

V torej, 13. junija se je okrog 40 sodelujočih zbralo v Innsbrucku in razpravljalo o pomen podnebnih sprememb za vodo. Razprave so se udeležili predstavniki raziskovalnega inštituta alpS, občine Breitenbach am Inn, tirolskega zavoda za gozdove, razvojnega NGO-ja “Südwind” in tirolske zavarovalnice. To je bil še šesti javni dogodek v sklopu Alpen-Forum-Innsbruck-a, ki ga soorganizirata alpS raziskovalni inštitut in Stalni sekretariat Alpske konvencije skupaj s številnimi partnerji – tokrat tirolsko zavarovalnico, ki je dogodek tudi gostila. V svojem uvodnem nagovoru je namestica generalnega sekretarja Marianna Elmi poudarila aktivnosti Alpske konvencije na področju voda – od dela Platforme za upravljanje z vodami, do letošnjega fotografskega natečaja, We are Alps in prihajajočega Natečaja za mlade znanstvenike. Za soočanje s predvidljivi pomanjkanji vode je potrebno smotrno upravljati s tlemi in identificirati suši-odporne poljščine tako v Alpah, kot v nižje-ležečih predelih, ki jih suše še bolj prizadenejo. Hkrati je potrebno primerno upravljati tudi s krajino in gozdom, ter tako omejiti nevarnosti poplav. Sodelujoči so izpostavili pomen aktivne in koordinirane vloge deležnikov ob rekah ter delitev stroška zavarovanja proti naravnim nesrečam za vse prebivalce Alp.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.