Od suše do poplav: podnebne spremembe in voda

V torej, 13. junija se je okrog 40 sodelujočih zbralo v Innsbrucku in razpravljalo o pomen podnebnih sprememb za vodo. Razprave so se udeležili predstavniki raziskovalnega inštituta alpS, občine Breitenbach am Inn, tirolskega zavoda za gozdove, razvojnega NGO-ja “Südwind” in tirolske zavarovalnice. To je bil še šesti javni dogodek v sklopu Alpen-Forum-Innsbruck-a, ki ga soorganizirata alpS raziskovalni inštitut in Stalni sekretariat Alpske konvencije skupaj s številnimi partnerji – tokrat tirolsko zavarovalnico, ki je dogodek tudi gostila. V svojem uvodnem nagovoru je namestica generalnega sekretarja Marianna Elmi poudarila aktivnosti Alpske konvencije na področju voda – od dela Platforme za upravljanje z vodami, do letošnjega fotografskega natečaja, We are Alps in prihajajočega Natečaja za mlade znanstvenike. Za soočanje s predvidljivi pomanjkanji vode je potrebno smotrno upravljati s tlemi in identificirati suši-odporne poljščine tako v Alpah, kot v nižje-ležečih predelih, ki jih suše še bolj prizadenejo. Hkrati je potrebno primerno upravljati tudi s krajino in gozdom, ter tako omejiti nevarnosti poplav. Sodelujoči so izpostavili pomen aktivne in koordinirane vloge deležnikov ob rekah ter delitev stroška zavarovanja proti naravnim nesrečam za vse prebivalce Alp.

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.