Objavljen je delovni program Akcijske skupine 6 EUSALP

Akcijska skupina 6 je prejšnji teden s pisnim postopkom uradno sprejela delovni program za naslednji dve leti. Akcijska skupina 6  se ukvarja z ohranjanjem in ovrednotenjem naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnimi  viri ter se posveča trem podtemam:  prostorskemu razvoju in ohranjanju tal; v prihodnost usmerjenemu kmetijstvu in gozdarstvu ter integriranemu in trajnostnemu upravljanje z vodami. Za delo na posameznih podtemah so bile vzpostavljene podskupine, ki so oblikovale svoje dejavnosti,, ki med drugim vključujejo orodje za »manjšo rabo zemljišč« in varovanje tal za deležnike na regionalni in lokalni ravni, vzpostavitev mreže znanja za spodbujanje in trženje prehranskih in gozdnih proizvodov ter trajnostna strategija za upravljanje potrebe in dobave vode. Generalni sekretar Markus Reiterer je pozdravil ta korak in izpostavil, da je »sedaj je na nas, da se načrti spremenijo v dejanja«. Prvi rezultati bodo predvidoma jeseni 2017. 
 
Za nadaljnje informacije se, prosimo, obrnite na: AG6.EUSALP@alpconv.org.

#EUSALP
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.