Nova publikacija: Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050

Stalni sekretariat Alpske konvencije predstavlja novo brošuro: "Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050". Publikacijo sestavljajo tri osrednji rezultati XV. Alpske konference na področju podnebnih politik: Innsbruška deklaracija, Alpski sistem podnebnih ciljev 2050 in 7. Poročilo o stanju Alp "Obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti".

Deklaracija poziva vse pogodbenice, da v svojih podnebnih strategijah in akcijskih načrtih na vseh relevantnih ravneh dajo prednost alpskemu prostoru. "Alpski sistem podnebnih ciljev 2050", ki ga je v preteklih dveh letih pripravil Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, identificira specifične cilje v dvanajstih sektorjih za dosego splošnega cilja podnebno nevtralnih in podnebno odpornih Alp leta 2050. Vse cilje uokvirjajo splošna načela prehoda, ki temelji na kulturni in naravni dediščini, na vlogi Alp kot vzorčne regije za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter primera za nadnacionalno sodelovanje in na poudarku na posrednih koristih v Alpah.

Brošura vsebuje tudi povzetek 7. Poročila o stanju Alp. To poročilo skuša zagotoviti odgovor na vprašanje "Kako izgleda sodobno upravljanje z naravnimi nevarnostmi?".

Publikacija je na voljo v slovenščini (SL) ter v preostalih alpskih jezikih (DEITFR) in angleščini (EN). Tiskano izdajo lahko naročite na info@alpconv.org.
Želimo vam veliko užitkov pri branju! 

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.