Ključna sporočila za izboljšano gospodarjenje z vodnimi viri

Ta teden je v Torinu (IT) potekala konferenca Akcijske skupine 6 EUSALP (AS6) o celostnem in trajnostnem upravljanju z vodami. Cilji konference so bili predstavitev rezultatov, doseženih v delovnem obdobju 2016-2019 s strani podskupine AS6, posvečene izzivom v povezavi z vodo, ter izmenjava mnenj med lokalnimi in regionalnimi strokovnjaki in deležniki.

Stalni sekretariat Alpske konvencije je predstavil makroregionalno ozadje in delo AS6. med preostalimi točkami dnevnega reda sta bila tudi zbiranje primerov dobrih praks in priporočil o "zelenih infrastrukturnih rešitvah za celostno in trajnostno upravljanje z vodami" ter poročilo o "Potrebah in ponudbi upravljanja z vodami v primeru suše in/ali viškov povpraševanja". Oba dokumenta sta bila pripravljena v tesnem sodelovanju s Platformo Alpske konvencije za upravljanje voda v Alpah. Poleg študija o mehanizmih obvladovanja na področju upravljanja z vodami, ki jo je objavila AS6, služila kot izhodišče za diskusijo o možnih izboljšavah, vključno z izvajanjem prostovoljnih mehanizmov obvladovanja, kot so rečne pogodbe.

#EUSALP
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.