EUSALP v Lyonu: Dinamičen začetek leta 2020!

4. februarja 2020 je v Lyonu (FR) potekala začetna konferenca francoskega predsedstva EUSALP (Makroregionalne strategije EU za alpsko regijo). Na generalni skupščini so predstavniki držav, regij in Alpske konvencije razpravljali o prihodnosti EUSALP-a ter o prioritetah francoskega predsedstva v okviru »spodbujanja ekološkega prehoda v luči podnebnih sprememb«.

Drugi dan je bil posvečen konkretnemu napredku v izvršilnem odboru EUSALP. To je vključevalo tudi skupni sestanek z odborom vodij akcijskih skupin, udeleženci pa so se osredotočili na razpravo o trajnostnem turizmu ter alpskem gozdarstvu in kmetijskih proizvodih. Vodje akcijskih skupin so se prav tako sestali na neformalnem srečanju za določanje strateških medsektorskih aktivnosti, odmor za kosilo pa je ponudil priložnost za mreženje med člani izvršilnega odbora in vodji akcijskih skupin.

Popoldne 5. februarja je bilo posvečeno uradnemu začetku projekta Interreg Območje Alp AlpGov 2, kjer so se projektni partnerji dogovarjali o podrobnostih posameznih delovnih paketov. Kot odgovorni projektni partner je Stalni sekretariat Alpske konvencije predstavil svoj koncept in začasno časovnico načrtovanega Road Show-a. Njegov namen je približevanje EUSALP-a prebivalcem in osnovanje trajnostnih rešitev za dobrobit alpske regije. Obsegal bo vse alpske države, neposredno pa bo naslavljal lokalne in regionalne deležnike ter splošno javnost.

#EUSALP
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.