Druga izvedba natečaja ClimaHost za varstvo podnebja v hotelirstvu in turističnih nastanitvah

Turistični sektor igra pomembno vlogo v gospodarstvu številnih lokalnih skupnosti v alpski regiji, vendar ima tudi velik podnebni odtis. Razvoj trajnostnega turizma je tako eno izmed številnih področij podnebnega ukrepanja v Alpah, ki ga naslavljajo tudi nekateri izmed podnebnih ciljev Alpske konvencije za leto 2050.

Energetska učinkovitost in drugi zaščitni ukrepi v sektorju alpskih turističnih nastanitev so ključni za zmanjševanje neželenega učinka hotelirstva v Alpah. Natečaj ClimaHost za varstvo podnebja v hotelirstvu in turističnih namestitvah prepoznava ukrepe, ki jih izvajajo nastanitvene storitve v alpski regiji in nagrajuje najbolj inovativne in celostne pristope.

Nagrada ClimaHost, ki je bila prvič podeljena na XV. Alpski konferenci leta 2019, je namenjena hotelom, mladinskim hostlom, penzionom, gostiščem in gorskim kočam, ki se nahajajo na območju Alpske konvencije. Na natečaj se lahko prijavijo vsi nastanitveni obrati, ki so predani varstvu podnebja in varčevanju z energijo, prijave so odprte do 31. decembra 2021 preko spletne strani ClimaHost.

Natečaj s svojim celostnim pogledom na trajnostnost v turistični ponudbi vključuje perspektive energije in okolja, mobilnosti, nabave in naročanja, upravljanja in komunikacije ter družbeno-kulturne dejavnike. Žirija, sestavljena iz strokovnjakov in deležnikov iz celotnih Alp, bo izbrala zmagovalce v kategorijah »novogradnje« in »obstoječe zgradbe«. Poleg tega po podeljena tudi posebna nagrada »lokalni junak« za mikro podjetja z do desetimi zaposlenimi. Vse nagrajene nastanitve bodo deležne tudi izdelave profesionalnega videa. Podelitvena slovesnost natečaja ClimaHost je predvidena v okviru XVII. Alpske konference.

»Čudovita narava v Alpah je njihova glavna turistična prednost, vendar dejavniki, kot so vreme, težja dostopnost in tudi občutljivost ekosistemov, predstavljajo tudi nekatere izzive za nastanitvene obrate. Verjetno so številni gostitelji v Alpah vedno stremeli k delovanju v sožitju z naravo in so bili tudi pionirji na področju varstva podnebja. V okviru druge izvedbe vsealpskega natečaja ClimaHost želimo nagraditi izjemne zglede širom Alp in predstaviti dobre prakse tudi zunaj njihovih meja.« - Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije

 

Natečaj ClimaHost organizira adelphi v sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije. Natečaj financira nemško Ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost v okviru Evropske podnebne iniciative (EUKI).

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.