Constructive Alps 2020

Mednarodni natečaj »Constructive Alps« je kot oskar za trajnostno renovacijo in gradnjo v Alpah. Tokrat bo ob podpori, med drugim, švicarskega zveznega urada za prostorski razvoj in CIPRE International, izveden že petič!

Natečaj »Constructive Alps« nagrajuje vzorne renovacije in novogradnje na območju alpskega loka, ki so narejene v skladu z najnovejšimi trajnostnimi standardi in normami. »Arhitektura igra pomembno vlogo v Alpah, saj sooča tradicionalno obrt in modernost. Kakovostna arhitektura prenaša sporočilo trajnostnega življenjskega sloga,« je dejala generalna sekretarka Alpske konvencije, Alenka Smerkolj. »Poleg tega pa je arhitektura dediščina Alp, ki jo moramo na eni strani izzivati, na drugi pa varovati, ne le, ker je ogrožena, vendar tudi, ker predstavlja osnovne vrednote življenja v Alpah. Trajnostne in smiselne renovacije zgodovinskih zgradb pri tem igrajo ključno vlogo.«

Natečaj predstavlja prispevek k Alpski konvenciji. Ekološka odgovornost je tako osrednje merilo za ocenjevanje prijavljenih projektov; projekti so ovrednoteni glede na obseg pozitivne uporabe moči narave in njenega vključevanja v arhitekturo.

Več informacij o 5. izvedbi tega mednarodnega arhitekturnega natečaja v vseh alpskih jezikih lahko najdete na spletni strani Constructive Alps.

#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.