Proslavimo našo skupno naravno in kulturno dediščino: Dan biotske raznovrstnosti gora

Proslavimo našo skupno naravno in kulturno dediščino: Dan biotske raznovrstnosti gora

En glas za zaščito gora, prostoživečih vrst in ljudi v času globalnih sprememb

Gore predstavljajo dom edinstveni biotski raznovrstnosti in zagotavljajo ključne ekosistemske storitve, ki zagotavljajo blaginjo ljudem po celem svetu. Kljub temu pa so gorske regije – biotsko raznovrstne in obogatene s kulturno dediščino – močno izpostavljene dejavnikom, kot so podnebne spremembe, spremembe rabe tal, onesnaževanje in drugi. Ti procesi grozijo biotski raznovrstnosti in potencialu gora, da delujejo kot zatočišča za različne vrste. Te ekosisteme je potrebno zaščititi in obnoviti, saj lahko le tako zagotovimo, da bodo gore tudi v prihodnosti igrale to svojo pomembno vlogo.


»Okrepiti moramo svoja prizadevanja za povečanje ambicij; za zaščito lepote in vrednosti  [gora] za prihodnje generacije.«
– Bożena Haczek (vodja enote, Oddelek za varstvo narave, poljsko ministrstvo za podnebje in okolje)

Gorske regije sočasno ponujajo številne pristope za prilagajanje in trajnostni odziv na podnebne spremembe in druge pritiske. Edinstvene grožnje in priložnosti, s katerimi se gorstva soočajo, morajo biti prevedene v konkretne ambicije zanje v globalnem okoljskem in političnem diskurzu.

Z namenom krepitve tega sporočila je 13. januarja 2021 potekal spletni dogodek »Dan biotske raznovrstnosti gora«, ki je združil strokovnjake in politične predstavnike iz gorskih regij po celem svetu, ki delujejo na področju biotske raznovrstnosti gora.

Raznolika mešanica govorcev iz političnih, raziskovalnih, mladinskih in regijskih organizacij je predstavila in razpravljala o številnih vidikih biotske raznovrstnosti gora. Kljub temu, da je bil dogodek razdeljen v tri segmente (globalna gorstva , segment »po 2020« in Alpe), pa je tekom dogodka jasno odmeval skupen klic za čezmejno in medsektorsko sodelovanje.

Dan biotske raznovrstnosti gora je bil edinstvena priložnost za združitev različnih glasnikov s celega sveta, ki promovirajo pomembnost in relevantnost gorstev z ozirom na globalni okvir biotske raznovrstnosti po letu 2020 na 15. konferenci pogodbenic Konvencije za biološko raznovrstnost, ki bo potekala letos. Poleg tega pa organizacija Dneva biotske raznovrstnosti gora v prvem mesecu leta 2021 sovpada tudi z letošnjim začetkom desetletja Združenih narodov za obnavljanje ekosistemov.


»Mesec januar je prvi korak tega izjemnega leta, posvečenega biotski raznovrstnosti. Zaznamovala ga je že organizacija One Planet Summit-a, ki je bil posvečen biotski raznovrstnosti, s čimer je podprl in ojačal aktivnosti vseh akterjev za varstvo in obnavljanje biotske raznovrstnosti.«
– Bérangère Abba (državna sekretarka za biotsko raznovrstnost, Francija)

Dan biotske raznovrstnosti gora pa ni le na enem mestu združil odličnih govorcev s celega sveta, temveč je tudi naslovil raznolik nabor tem, ki se ne osredotočajo je na to, kaj gore so – bogate z biotsko raznovrstnostjo in lokalnimi kulturami ter hkrati izpostavljene grožnjam in poslabšanju stanja – ampak tudi na to, kaj zmorejo – konkretno: ponujajo priložnosti in sredstva za njihovo ohranitev. Govorci so pozornost namenili krhkosti in občutljivosti gorskih okolij in njihovih (človeških in nečloveških) prebivalcev, hkrati pa so predstavili (pogosto presenetljive) zgodbe o njihovi odpornosti in prilagajanju na globalne spremembe.


»S svojo kompleksno topografijo so gore zatočišče za vrste, predstavljajo bogato kulturno in etnično pestrost ter zagotavljajo številne primere človekovih in naravnih prilagoditev na ekstremna podnebja.«
– Bruno Pozzi (direktor evropske pisarne, Okoljski program Združenih narodov)

Dan biotske raznovrstnosti gora se je zaključil z medgeneracijskimi pogledi na strategije za varstvo alpske biotske raznovrstnosti, ki so jih delili predstavniki Alpske konvencije, Karpatske konvencije in EUSALP-a ter mladi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z biotsko raznovrstnostjo in ekološko povezljivostjo. Razprave so se osredotočale na vprašanje: »Kateri so ključni elementi mednarodnega sodelovanja za zagotovitev varstva biotske raznovrstnosti za prihodnje generacije?«


»Svoje zaveze moramo jemati resno. Prihodnjim generacijam in našim Alpam smo dolžni, da ohranjamo biotsko raznovrstnost in njeno nesnovno in neprecenljivo vrednost.«
– Alenka Smerkolj (generalna sekretarka Alpske konvencije)

Vsem govorcem se najlepše zahvaljujemo za njihove prispevke in angažma pri ozaveščanju o svetovnih gorstvih!

Dan biotske raznovrstnosti gora je gostilo odhajajoče francosko predsedstvo Alpski konvenciji v sodelovanju s francoskim predsedstvom EU strategije za alpsko regijo (EUSALP). Dogodek so koordinirali Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), Stalni sekretariat Alpske konvencije in Sekretariat Karpatske konvencije ter Okoljski program Združenih narodov (UNEP).

#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.