Blaženje podnebnih sprememb se začne v kuhinji!

Dne 16. novembra 2016, je več kot 50 udeležencev dogodka na temo podnebnih sprememb in kmetijstva izmenjalo izkušnje in poglede s predstavniki alpskih kmetij, kmetijske zbornice in znanstveniki.

Dne 16. novembra 2016, je več kot 50 udeležencev dogodka na temo podnebnih sprememb in kmetijstva izmenjalo izkušnje in poglede s predstavniki alpskih kmetij, kmetijske zbornice in znanstveniki. Deležniki so se strinjali, da je kmetijstvo hkrati žrtev in storilec podnebnih sprememb, ter da je nepredvidljivost eden glavnih izzivov kmetijstva, ki zahteva odpornost in prilagodljivost. Številne strategije prilagajanja in blaženja se že izvajajo. Neposredno trženje lokalnih kmetijskih proizvodov je verjetno najbolj obetavno med vsemi; koristi tako kmetom kot podnebju ter temelji na vse večji ozaveščenosti javnosti.

Generalni sekretar Reiterer je otvoril peti dogodek serije Alpskih-Forumov-Innsbruck skupaj z direktorjem Tirolske kmetijske zbornice Ferdinandom Grünerjem. Alpski-Forum-Innsbruck je bil so-organiziran s strani raziskovalnega centra AlpS, raziskovalnega fokusa „Alpski prostor-Ljudje in okolje“ Univerze v Innsbrucku, Tirolske kmetijske zbornice, Inštituta za nadaljnje izobraževanje na področju podeželja ter Stalnega sekretariata.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.