»Alpski turizem se sooča s potrebo po temeljitih spremembah«

Spoznajte skrbnika meseca Posvetovalnega odbora za podnebje za področje turizma dr. Tobiasa Hippa.

Na kratko predstavite sebe, svoj poklic in svojo motivacijo za vlogo skrbnika za turizem.

Kot fizični geograf z doktoratom iz učinkov podnebnih sprememb na alpski permafrost in kot navdušen alpinist in smučar sem vedno imel strast do gora, potrebo, da razumem procese, ki tam potekajo, in motivacijo biti (majhen) del razvijajočega se procesa za podnebju bolj prijazno prihodnost. Kot predstavnik okoljskega oddelka nemške Planinske zveze sem vključen v okoljske presoje, največ na področju energije in (zimskega) turizma, s skupnim ciljem varovanja nedotaknjenih naravnih krajev pred širjenjem tehničnega razvoja.

Kje vidite največje spremembe pri ukvarjanju s turizmom v Alpah za prihodnja desetletja?

Posledice podnebnih sprememb v Alpah so hude in že danes vidne. Turistični sektor, še posebno smučarski turizem, že zdaj s težavo vzdržuje obliko zadnjih desetletij. Z vsemi znanstvenimi podatki, ki so nam na voljo, se alpski turizem sooča s potrebo po temeljitih spremembah, da bi se lahko prilagodil negativnim učinkom podnebnih sprememb, ki so neizogibni. Ustvariti moramo turistično prihodnost z manj izpusti, manjšo energetsko porabo, manj prometa, manjšo porabo vode in z naraščajočim zavedanjem o vrednosti naravnih krajev in tehnično »razvitih« območij.

Kakšen bo po vašem mnenju turizem v Alpah leta 2050?

V idealni situaciji so organizacije za trženje destinacij in skupnosti vzpostavile strategije kako postati trajnostna turistična destinacija, kjer so obiskovalci lahko del počitnic brez emisij, in so že naredili nekaj korakov v tej smeri, na primer na področju mobilnosti. Destinacije so ugotovile, kako pomembna so naravna območja in da je spodbujanje trajnostnih oblik turizma ključni razvojni dejavnik za prihodnje generacije v Alpah. Smučarska središča še vedno obstajajo in smučanje še vedno predstavlja velik delež turizma v Alpah, vendar brez vzpostavljanja novih sistemov za umetno zasneževanje, smučarska središča pa so se nehala širiti še globlje v naravna območja.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.