Alpski hoteli aktivno za podnebje

Ko prenočimo v hotelu zaradi tamkajšnjih različnih obratov kot so kuhinja, pralnica, morda tudi wellnes center itd. porabimo za približno desetkrat več energije kot doma. Ker predstavlja turizem precejšen delež alpskega gospodarstva,  alpski hoteli  lahko predstavljajo pomembnega akterja pri zmanjšanju toplogrednih plinov. 28. in 29. novembra 2017 je na Inštitutu EURAC v Bolzanu/Boznu potekala konferenca »Upravljanje z energijo v alpskih hotelih«, ki jo je organiziralo nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, gradnjo in jedrsko varnost v sodelovanju z agencijo Adelphi. Vodje hotelov, energetski svetovalci, raziskovalci, uradniki z različnih agencij in javne uprave – skupaj več kot 60 udeležencev iz šestih alpskih držav - si je v dveh dnevih preko interaktivnega »brainstorming« srečanja in v okviru ekskurzije v Dolomite izmenjalo izkušnje in ideje.  Z majhnimi koraki se lahko veliko doseže in se v poslu tudi privarčuje. Toda pri začetni naložbi hoteli potrebujejo  podporo javnih organov. Hotelirji si tudi želijo več prepoznavnosti med gosti , saj je okolju prijazna namestitev le redko odločilen razlog za izbiro namestitve. Ta dogodek je bil del pobude, s katero je začela Nemčija v času predsedovanja Alpski konvenciji. Več informacij lahko dobiš tukaj.  
 

When we stay in a hotel, we consume around ten times more energy than at home, due to the many facilities involved: kitchen, laundry, possibly spa etc. Given the important part of tourism in the Alpine economy, Alpine hotels can be significant actors in the reduction of greenhouse gas emissions. On 28 and 29 November 2017, the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety organised, in cooperation with the adelphi agency, a Conference on “Energy Management in Alpine Hotels”, at EURAC research in Bolzano/Bozen. Hotel managers, energy advisors, researchers, officers from certification agencies and public administrations – in total more than 60 participants from six Alpine countries exchanged experiences and ideas during the two days, also via an interactive brainstorming session and an excursion in the Dolomites. Much can be achieved with simple gestures, which also save money for the businesses. But hotels need support from public bodies for initial investments, and would wish more recognition from the guests, for which eco-friendliness rarely is a decisive factor in choosing their accommodation. 
This event is part of an initiative started by Germany during its Presidency of the Alpine Convention: more information here.

#Novice pogodbenic, opazovalk in partnerjev
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.